100-ojo jubiliejaus proga BMW išleido naująjį futuristinį koncepcinį modelį (y)
Anekdotas 😀
Per medžioklę Afrikoje pasiklydo šunelis. Greit jį pastebėjo alkanas liūtas. Gudrus šunelis rado kaulų krūvą, atsigulė prie jos ir lyg pats sau tarė:
– Skanus buvo liūtukas, bet esu dar alkanas, būtų gerai dar vieną sužiaumoti.
Liūtas, išgirdęs tokius žodžius, spruko tolyn. Tačiau viską matė beždžionė. Norėdama įsiteikti liūtui, jį pasivijo ir viską papasakojo. Liūtas įsiutęs pasisodino beždžionę ant nugaros, kad parodytų, kur nuėjo tas šuo, ir nulėkė jo draskyti. Šunelis pastebėjo šią porelę ir viską suprato. Kai liūtas su beždžione priartėjo, jis tarė tarsi pats sau:
– Na, kur gi dingo ta beždžionė, kurią pasiunčiau atvesti dar vieną liūtą?!

Anekdotas 😀 Ateina Šv. Mergelė Marija pas Dievą ir sako: - Dievuli, būk geras, leisk man šį vakarą į diskoteką nueit? - Kaip gi tu, Šv. Mergelė Marija drįsti prašyti manęs tokių dalykų! ? Taigi…
Anekdotas 😀 Kitame mieste dirbantis vyras rašo žmonai: "Širdele, kadangi šį mėnesį negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau šimtą bučinių. Tu esi man pati mieliausia. Tavo vyras Alanas" Po kelių dienų vyras gauna atsakymą: "…

Anekdotas 😀 Ateina Šv. Mergelė Marija pas Dievą ir sako: - Dievuli, būk geras, leisk man šį vakarą į diskoteką nueit? - Kaip gi tu, Šv. Mergelė Marija drįsti prašyti manęs tokių dalykų! ? Taigi…
Anekdotas 😀 Kitame mieste dirbantis vyras rašo žmonai: "Širdele, kadangi šį mėnesį negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau šimtą bučinių. Tu esi man pati mieliausia. Tavo vyras Alanas" Po kelių dienų vyras gauna atsakymą: "…


5,233  


ChargedBack to Top ↑