20kg dūminė “šaškė”!!! :D Ar teko panašių gamintis patiems? :)
Anekdotas 😀
Miręs, Leninas pateko į pragarą. Po kiek laiko vienas iš velnių susitinka Poną Dievą. Dievas ir klausia:
– Na, kaip ten pas jus reikalai su tuo Leninu?
– Oi, Dieve, ir neklausk! Vis streikai, manifestacijos, mitingai, raudonos vėliavos, kursto velnius reikalauti trumpesnės darbo dienos… Tikras košmaras! Pone Dieve, pasiimk tu bent trumpam Leniną į dangų, mes kiek atsikvėpsim…
Pagailo Dievui velnio, pasiėmė jis Leniną į dangų. Praėjo kiek laiko. Susitinka tas pats velnias vėl Dievą.
– Na, Pone Dieve, kaip reikalai?
Dievas tik žvilgt pro petį ir išdrožė:
– Pirma, ne ponas Dievas, o draugas Dievas; antra, skubu į partinį susirinkimą, taigi, netrukdyk; o trečia – Dievo nėra!

Anekdotas 😀 - Maukis triusikus ir atsisuk užpakaliu. - Ne, Dima, . - Taigi Tu nebijok, Nataša, tai visai neskauda. - O Lena sakė, kad skauda. - Lena muistėsi, todėl aš normaliai pataikyti negalėjau, todėl…
Anekdotas 😀 Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri - netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$: - Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms. Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis…

 


Anekdotas 😀 - Maukis triusikus ir atsisuk užpakaliu. - Ne, Dima, . - Taigi Tu nebijok, Nataša, tai visai neskauda. - O Lena sakė, kad skauda. - Lena muistėsi, todėl aš normaliai pataikyti negalėjau, todėl…
Anekdotas 😀 Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri - netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$: - Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms. Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis…


12,493  


ChargedBack to Top ↑