Ar sugalvotum, kokiu būdu įsukti taip varžtą? :)
Anekdotas 😀
Vidurinėje Azijoje labai populiarus šmaikštuolis Nasredinas. Liaudis apie jį sukūrė daug šmaikščių pasakojimų, anekdotų.
Vieną kartą Nasredinas, apsivilkęs senu chalatu, nuėjo pas bajų į vestuves. Tačiau į vidų, kur puotavo bajus ir mulos, jo neįleido, o pasodino prieangyje kartu su kitais vargingaisiais.
Turtuoliams tarnai nešiojo daugybę skanių patiekalų, o vargšai turėjo tenkintis plovo išėdomis. Net nepalietęs valgio Nasredinas tyliai išsėlino iš bajaus namų ir nuskubėjo į turgų. Čia jis nusipirko puošnų šilkinį chalatą ir vėl parsirado į vestuves.
Šį kartą tarnai Nasrediną palydėjo pas šeimininką, kuris, pasodinęs svečią garbingoje vietoje, įsakė atnešti didžiulį dubenį plovo su vištiena. Kai plovas buvo atneštas, Nasredinas jį įkišo į savo naujojo chalato rankoves ir ėmė maišyti…
– Ką tai reiškia? – paklausė nustebęs bajus. – Kam tamsta riebaluoji savo chalatą?
– Pasirodo, kad plovas ir visa parodytoji pagarba skiriama ne man, o mano šilkiniam chalatui. Todėl jis ir turi valgyti šį plovą! – atsakė Nasredinas.
*Tad pakelkime taures už tai, kad mums nereikia kišti rankovių į mūsų valgomus valgius! *

Anekdotas 😀 Plentas. Policininkas Vileniškis stovi ir tikrina pravažiuojančių mašinų greitį. Kartais sustabdo vieną, kartais kitą... Staiga mato lėtai, kaip traktorius, atvažiuojančią mašinytę. Mašinytė važiuoja taip iš lėto, kad policininkui kyla įtarimai. Jis mosteli lazdele,…
Anekdotas 😀 Kuklus vyrukas užeina į barą. Pamato mielą prie baro sėdinčią merginą, atsisėda netoliese. Po kokios valandos nedrąsiai prieina ir paando užkalbinti: - Ar jūs neprieštarautumėte, jei aš pasiūlyčiau susipažinti? Mergina atsisuka į vaikiną…

Anekdotas 😀 Plentas. Policininkas Vileniškis stovi ir tikrina pravažiuojančių mašinų greitį. Kartais sustabdo vieną, kartais kitą... Staiga mato lėtai, kaip traktorius, atvažiuojančią mašinytę. Mašinytė važiuoja taip iš lėto, kad policininkui kyla įtarimai. Jis mosteli lazdele,…
Anekdotas 😀 Kuklus vyrukas užeina į barą. Pamato mielą prie baro sėdinčią merginą, atsisėda netoliese. Po kokios valandos nedrąsiai prieina ir paando užkalbinti: - Ar jūs neprieštarautumėte, jei aš pasiūlyčiau susipažinti? Mergina atsisuka į vaikiną…


7,580  


ChargedBack to Top ↑