Žmonės, kurie nelieka abejingi svetimam smurtui – verti kuo didžiausios pagarbos! [VIDEO]
Dienos Anekdotas 😀
Daugelis tur būt girdėjote, kad prezervatyvai neretai vadinami gaminiu nr. 2. Šis keistas pavadinimas atsirado tarybiniais, Stalino ir Lenino laikais – gal kokiais 1920 metais, ar pan.. Jaunoje Tarybų valstybėje iškilo gimstamumo ir abortų problema. Dėl to prireikė milžiniškų kiekių prezervatyvų, ir jų gamybai buvo pajungta visa tarybinė gumos pramonė. Prezervatyvai tapo svarbiausiu gumos gaminiu. Bet, deja, į šį reikalą įsivėlė politika ir ideologija. Juk negalima popieriuose gaminiu nr. 1 vadinti kažkokio, atsiprašant, gandono. Dėl to gumos gaminiu nr. 1 buvo pavadinta ideologiškai teisinga ir giliaprasmė dujokaukė. O prezervatyvas buvo pavadintas gaminiu nr. 2. Rusiškai tai skamba kaip “Rezinotechničeskoje izdelije nomer dva”.

Dienos Anekdotas 😀 Gyveno klebonijoje gaspadinė. Solidaus jau amžiaus, bet vis dar mergaitė ir tuo didžiavosi. Ir, jausdama paskutinę kelionę artinantis, jinai paprašė parapijos advokato, kad ant antkapio užrašytų:"Gimė mergaitė, gyveno mergaitė, ir mirė mergaitė"…
Dienos Anekdotas 😀 Mergina parsivedė namo savo vaikiną, kad supažindintų su tėvais. O berneliui iš to strioko net pilvą pūsti pradėjo. Ir "Espumizano" lyg tyčia po ranka nėra. Žodžiu, sėdi jis visas išraudęs prie stalo…

Dienos Anekdotas 😀 Gyveno klebonijoje gaspadinė. Solidaus jau amžiaus, bet vis dar mergaitė ir tuo didžiavosi. Ir, jausdama paskutinę kelionę artinantis, jinai paprašė parapijos advokato, kad ant antkapio užrašytų:"Gimė mergaitė, gyveno mergaitė, ir mirė mergaitė"…
Dienos Anekdotas 😀 Mergina parsivedė namo savo vaikiną, kad supažindintų su tėvais. O berneliui iš to strioko net pilvą pūsti pradėjo. Ir "Espumizano" lyg tyčia po ranka nėra. Žodžiu, sėdi jis visas išraudęs prie stalo…


4,020  


ChargedBack to Top ↑