Kai nesiseka tai nesiseka (17 FOTO) :D
Anekdotas 😀
Gyveno senis ir senė kaime, jie augino gyvulių, kaip ir visi kaimo žmonės, atėjo laikas kiaulei vaikų atsivesti, tad davė senė seniui piginų kad tas nuvežtų kiaulę sėklint, senis kiaulę į mocą ir varo, sustojo prie baro atsigerti alaus, išgėręs vieną, gavo kablį ir pragėrė visus pinigus, nežinojęs, ką daryti, pats patvarkė kiaulę, kaip nėr vaikų taip nėr, tad senė vėl davė pinigų
sėklint kiaulę, senis vėl į barą vėl kablys ir pramyžo pinigus, tad kiaulę vėl pats padarė, rytą senė žadina senį:
– Tėvai, kas čia dabar yra kad kaulė vis lipa į lopšelį ir dar šalmą užsimauna.

Anekdotas 😀 Rabinovičių paėmė į armiją ir pasiuntė į Čečėniją. Po mėnesio jis prašo išleisti atostogų. - Tau dar anksti, - sako vadas. - Atostogas reikia užsitarnauti. - O kaip? - Na, sučiupti kokį teroristą.…
Anekdotas 😀 Du girtuoklėliai susimetė ant butelio, nu bet kaip sakoma: dievas megsta trejybe - reikia trečio. Staiga žiūri, negras, jūrininkas eina. - Sveikas juodasis, gal lašelį padarysi? Negras nieko prieš: - O kur gersim?…1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1) 15 16 17

Anekdotas 😀 Rabinovičių paėmė į armiją ir pasiuntė į Čečėniją. Po mėnesio jis prašo išleisti atostogų. - Tau dar anksti, - sako vadas. - Atostogas reikia užsitarnauti. - O kaip? - Na, sučiupti kokį teroristą.…
Anekdotas 😀 Du girtuoklėliai susimetė ant butelio, nu bet kaip sakoma: dievas megsta trejybe - reikia trečio. Staiga žiūri, negras, jūrininkas eina. - Sveikas juodasis, gal lašelį padarysi? Negras nieko prieš: - O kur gersim?…


9,423  


ChargedBack to Top ↑