Metų šaulio titulas atitenka šiam medžiotojui :D :D :D [VIDEO]
Dienos Anekdotas 😀
Sekmadienio pamokslas bažnyčioje:
– Šiandien, vaikai mano, pašlovinsime Šventą Mergelę Mariją. Noriu, kad visi pajaustumėt jos didybę ir švarumą. Nusprendžiau, kad geriausia tai pailiustruoti konkrečiu pavyzdžiu. Štai tarp mūsų, antroje eilėje sėdi mūsų Marytė. Kiek ji padarė gerų darbų! O kaip ji padeda savo tėvams ir mūsų kaimo senukams! Ji nepraleidžia nei vienų pamaldų! Nors Marytė jauna, pajamos nedidelės, bet ji visada suras monetų paaukoti! O jos kuklumas ir išmintis žinoma visiems! Atsistok Maryte, tegul visi tave pamato!
Tai va, vaikai mano, palyginus su Švenčiausiąja Mergele, ji yra paprasčiausia ku**a!

Dienos Anekdotas 😀 Stipriai susirupinęs Jėzus sušaukia visus savo mokinius ir apaštalus skubiam pasitarimui, skirtam pavojingai dideliam narkotikų paplitimui pasaulyje. Po ilgų ginčų ir svarstymu susirinkusieji prieina išvados, kad teisingam problemos išsprendimui jie privalo, visų…
Dienos Anekdotas 😀 Du šunys sėdi pas veterinarą, abu su apsauga, abu nelaimingi. Klausia vienas šuo kito: - Klausyk, pasipasakok, ar ką tai, ko tu čia... - Ai, neklausk, atvedė skerst mane turbūt... Žodžiu, buvo…

Dienos Anekdotas 😀 Stipriai susirupinęs Jėzus sušaukia visus savo mokinius ir apaštalus skubiam pasitarimui, skirtam pavojingai dideliam narkotikų paplitimui pasaulyje. Po ilgų ginčų ir svarstymu susirinkusieji prieina išvados, kad teisingam problemos išsprendimui jie privalo, visų…
Dienos Anekdotas 😀 Du šunys sėdi pas veterinarą, abu su apsauga, abu nelaimingi. Klausia vienas šuo kito: - Klausyk, pasipasakok, ar ką tai, ko tu čia... - Ai, neklausk, atvedė skerst mane turbūt... Žodžiu, buvo…17,608  
Back to Top ↑