OMG! Tikras VELNIO posūkis!!!
Anekdotas 😀
Vienas žmogelis taip nekentė savo žmonos katino, kad nutarė juo atsikratyti. Taigi kartą po darbo jis paėmė vargšą gyvūnėlį, nuvežė į miesto centrą ir paliko. Na, grįžta žmogelis visas laimingas, įeina pro duris ir prie kojų jam pradeda glaustytis katinas. Na taip kartojosi kasdien ir nors žmogelis vis nuveždavo katiną toliau, nespėdavo pirmiau už jį grįžti namo. Po savaitės, neiškentęs, kad katinas vis grįžta namo, nuvežė jį kelis kilometrus už miesto, padarė kelis posūkius, pavažiavo dar toliau ir paleido katiną miške. Po 30 minučių žmogelis skambina savo žmonai:
– Mieloji, katinas namie?
– Na, taip, o ką?
– Pakviesk tą py***ą prie telefono, aš pasiklydau!

Anekdotas 😀 Eina leitenantas per kareivines. Mato - kareivis valgo arbūzą, o sėklytes gražiai išrenka ir deda ant popieriaus. Leitenantas labai nustemba ir klausia: - Eilini, o ką čia darote? Kodėl jūs tas sėklytes renkate?…
Anekdotas 😀 Rabinovičių paėmė į armiją ir pasiuntė į Čečėniją. Po mėnesio jis prašo išleisti atostogų. - Tau dar anksti, - sako vadas. - Atostogas reikia užsitarnauti. - O kaip? - Na, sučiupti kokį teroristą.…

Anekdotas 😀 Eina leitenantas per kareivines. Mato - kareivis valgo arbūzą, o sėklytes gražiai išrenka ir deda ant popieriaus. Leitenantas labai nustemba ir klausia: - Eilini, o ką čia darote? Kodėl jūs tas sėklytes renkate?…
Anekdotas 😀 Rabinovičių paėmė į armiją ir pasiuntė į Čečėniją. Po mėnesio jis prašo išleisti atostogų. - Tau dar anksti, - sako vadas. - Atostogas reikia užsitarnauti. - O kaip? - Na, sučiupti kokį teroristą.…11,807  
Back to Top ↑