Šeimininkui staiga nualpus vidury gatvės, šuns reakcija pavergė visą pasaulį <3 [VIEDEO]
Dienos Anekdotas 😀
Per medžioklę Afrikoje pasiklydo šunelis. Greit jį pastebėjo alkanas liūtas. Gudrus šunelis rado kaulų krūvą, atsigulė prie jos ir lyg pats sau tarė:
– Skanus buvo liūtukas, bet esu dar alkanas, būtų gerai dar vieną sužiaumoti.
Liūtas, išgirdęs tokius žodžius, spruko tolyn. Tačiau viską matė beždžionė. Norėdama įsiteikti liūtui, jį pasivijo ir viską papasakojo. Liūtas įsiutęs pasisodino beždžionę ant nugaros, kad parodytų, kur nuėjo tas šuo, ir nulėkė jo draskyti. Šunelis pastebėjo šią porelę ir viską suprato. Kai liūtas su beždžione priartėjo, jis tarė tarsi pats sau:
– Na, kur gi dingo ta beždžionė, kurią pasiunčiau atvesti dar vieną liūtą?!

Dienos Anekdotas 😀 Kol vyro nėra namuose, viena moteris atsiveda savo meilužį. Jos devynmetis sūnus netikėtai grįžta namo, juos abu užtinka ir išsigandęs pasislepia spintoje. Tada grįžta ir moters vyras. Ji panikuodama meilužį įstumia į…
Dienos Anekdotas 😀 Vienuolynas. Prie klausyklos stovi eilė mergelių vienuolių. Įeina į klausyklą pirmoji: - Šventas tėve, aš nusidėjau - mačiau pimpį... - Tai eik ir nusiprausk šventintu vandeniu akis ir nuodėmės bus atleistos... Įeina…

Dienos Anekdotas 😀 Kol vyro nėra namuose, viena moteris atsiveda savo meilužį. Jos devynmetis sūnus netikėtai grįžta namo, juos abu užtinka ir išsigandęs pasislepia spintoje. Tada grįžta ir moters vyras. Ji panikuodama meilužį įstumia į…
Dienos Anekdotas 😀 Vienuolynas. Prie klausyklos stovi eilė mergelių vienuolių. Įeina į klausyklą pirmoji: - Šventas tėve, aš nusidėjau - mačiau pimpį... - Tai eik ir nusiprausk šventintu vandeniu akis ir nuodėmės bus atleistos... Įeina…9,862  
Back to Top ↑