Senolių pora jau 13 metų girdi keistus garsus sienoje. Vieną dieną jie ryžosi pagaliau išsiaiškinti, kas tai per ‘velnias’ :D [VIDEO]
Dienos Anekdotas 😀
Petriukas mokykloje išdaužė langą, mokytojas liepė atsivesti tėvą. Petriukas
pareina namo ir sako:
– Tėvai, tave kviečia į mokyklą!
Tėvas nuėjo, viską išsiaiškino, tuo ir baigėsi.
Po poros dienų Petriukas vėl pareina iš mokyklos, šį kartą suolą sulaužęs. Sako:
– Tėvai, vėl tave į mokyklą kviečia.
Tėvas vėl nuėjo, vėl viską išsiaiškino ir parėjo.
Po poros dienų Petriukas pareina namo ir sako:
– Tėvai, vėl tave kviečia į mokyklą………
Tevas:
– Atsibodo, jau nebeisiu ten!
Petriukas:
Teisingai, ko gi ten eiti į tuos griuvesius………..

Dienos Anekdotas 😀 Vienas vyrukas kartą užėjo pas draugą, gydytoją stomatologą, į darbą. Tas turėjo kažkokių reikalų, ir paprašė vyruko palaukti, o pats valandėlei išbėgo. Tuo tarpu į kabinetą atėjo labai turtingai apsirengusi moteriškė, klastelėjo…
Dienos Anekdotas 😀 Į bažnyčią, po pamaldų, įbėga pusnuogė moteris, ir glamonėdamas savo krūtis, sako kunigui: - Šventas tėvem noriu su jumis pasimylėti... - Bet paklausykit, aš juk kunigas, o čia bažnyčia, negalima taip... -…

Dienos Anekdotas 😀 Vienas vyrukas kartą užėjo pas draugą, gydytoją stomatologą, į darbą. Tas turėjo kažkokių reikalų, ir paprašė vyruko palaukti, o pats valandėlei išbėgo. Tuo tarpu į kabinetą atėjo labai turtingai apsirengusi moteriškė, klastelėjo…
Dienos Anekdotas 😀 Į bažnyčią, po pamaldų, įbėga pusnuogė moteris, ir glamonėdamas savo krūtis, sako kunigui: - Šventas tėvem noriu su jumis pasimylėti... - Bet paklausykit, aš juk kunigas, o čia bažnyčia, negalima taip... -…19,617  
Back to Top ↑