Sulauk 1:18 sek. ir stebėk, kas nutiks su poilsiaujančiais turistais! Protu nesuvokiama!!!
Dienos Anekdotas 😀
Rudnosiukas aiškina Ežiui logikos pagrindus:
– Žinai, Ežį, yra toks mokslas logika, jis parodo, kuris iš mudviejų protingai masto, kuris kvailai. Mokslas tai visiškai nesudėtingas. Štai tu, Ežį, pavyzdžiui, sakai, kad “ne”, o aš manau, kad “taip”. Ir iš esmės tarp mūsų nuomonių tėra labai neesminis skirtumas. Sakysim, tai, kad tu sakai “ne”, prieštarauja mano pasakymui “taip”. Taigi tavąjį “ne” galima būtų traktuoti
kaip “ne taip”, o mano pasakymą “taip” galima būtų paversti į “ne taip”, priešinant jį tavajam “ne”. Taigi, turime dvi nuomones – “ne taip” ir “ne ne taip”. Dabar iš tavo teiginio “ne taip” automatiškai kyla klausimas – tai kaip? Ir čia tau tenka savo teiginį paaiškinti ilgesne konstrukcija – “Taip, bet ne taip, kaip taip”. O manajį “ne taip” galima paaiškinti konstrukcija
“ne taip, kaip ne taip”. Taigi matai, jog manasis “taip” įgauna apibendrintą reikšmę ir priartėja prie tavojo “ne”. Jų reikšmės tampa paralelinės, taigi sakydamas “ne”, tu, Ežį, prieštarauji pats sau, ir nerodyk čia dantų.

Anekdotas 😀 Petras nusprendė, kad daugiau nereikia slėpti nuo tėvų, kad jis yra homoseksualistas. Jis atėjo į virtuvę ir tarė mamai: - Mam, žinai, aš tau turiu kai ką pasakyti - mam, aš esu gėjus.…
Dienos Anekdotas 😀 Prieina medžiotojas prie olos ir šaukia žvėrį. Išlindo lokys. Na, anas greit nusitaikė - šauna. "Zamiačka", vėl užsitaiso, vėl šauna, ir vėl ginklas paveda. Nu, ką lokys, pasikrapšto iltį: - Arba aš…

Anekdotas 😀 Petras nusprendė, kad daugiau nereikia slėpti nuo tėvų, kad jis yra homoseksualistas. Jis atėjo į virtuvę ir tarė mamai: - Mam, žinai, aš tau turiu kai ką pasakyti - mam, aš esu gėjus.…
Dienos Anekdotas 😀 Prieina medžiotojas prie olos ir šaukia žvėrį. Išlindo lokys. Na, anas greit nusitaikė - šauna. "Zamiačka", vėl užsitaiso, vėl šauna, ir vėl ginklas paveda. Nu, ką lokys, pasikrapšto iltį: - Arba aš…61,386  
Back to Top ↑