Baisiau palinkėti moteriai neįmanoma
Anekdotas 😀
Guli senas suvalkietis mirties patale, šalia jo lovos stovi visa šeima, visi nuliūdę, nori atsisveikinti su seneliu… Staiga suvalkietis prabyla drebančiu balsu:
– Ar mano mylima žmona čia?
– Čia, mielasis, čia! – atsako susigraudinusi žmona.
– Ar mano vaikai čia?
– Taip, tėveli, mes šalia tavęs stovim! – atsakė nuliūdę vaikai.
– O mano anūkai čia?
– Taip, seneli, mes visi čia! Visa tavo šeima!
– Tai kokio velnio šviesa virtuvėj palikta?!

Anekdotas 😀 Vyriškis grįžo iš vieno Utenoje esančio prekybos centro nešinas maišu su pirkiniais. Žmona burbėdama iškrauna prekes: – Na, kiek kartų tau galima sakyt: jeigu ant sulčių pakelio parašyta 100 proc. – tai sultys,…
Anekdotas 😀 Anglas, prancūzas ir rusas muziejuje žiūri į Adomo ir Ievos paveikslą rojuje. Anglas sako: – Tik pažiūrėkit, kokie jie ramūs, susikaupę, orūs – tikri britai! Prancūzas: – Negali būti, jie nuogi ir tokie…Baisiau-palinketi-Moteriai-neimanoma_144474658767

Anekdotas 😀 Vyriškis grįžo iš vieno Utenoje esančio prekybos centro nešinas maišu su pirkiniais. Žmona burbėdama iškrauna prekes: – Na, kiek kartų tau galima sakyt: jeigu ant sulčių pakelio parašyta 100 proc. – tai sultys,…
Anekdotas 😀 Anglas, prancūzas ir rusas muziejuje žiūri į Adomo ir Ievos paveikslą rojuje. Anglas sako: – Tik pažiūrėkit, kokie jie ramūs, susikaupę, orūs – tikri britai! Prancūzas: – Negali būti, jie nuogi ir tokie…6,782  
Back to Top ↑