Brangioji, gal nori pasimylėti?
Eina ežys per mišką ir stebisi: viskas aplink išlaužyta, išvartyta, ištrypta. Miškas nusiaubtas. Nusistebėjo ir eina toliau. Žiūri – lapė skruzdėlyne guli: visa mėlynėm nusėta, sumušta, suraišiota, skuduras burnoje… Pribėga ežys prie lapės, atriša, ištraukia iš burnos skudurą ir klausia:
– Lape, kas čia miške darosi? Kodėl viskas išlaužyta, išvartyta, ištrypta? Koks niekšas su tavim taip negražiai pasielgė?
Lapė atsiduso ir sako:
– Ežy, ežy… Koks tu geras, kai blaivas.

Vyras ir žmona lovoje naktį. Žmona sako: - Mielasis! Aš visada buvau įsitikinusi, bet dabar tiesiog noriu išgirsti dar kartą - ar tu mane myli? Vyras kiek pamąstęs klausia: - Kiek? Žmona: - 3600 dolerių,…
Į karinę medicininę komisiją, pas okulistą stovi eilė vyrukų. Gydytojas visus tikrina: - Šią eilutę matote? - Taip. - O šią? - Taip. - O trečią eilutę? - Ne. - Gerai, būsit snaiperiu, sekantis! Įeina…04-06

Vyras ir žmona lovoje naktį. Žmona sako: - Mielasis! Aš visada buvau įsitikinusi, bet dabar tiesiog noriu išgirsti dar kartą - ar tu mane myli? Vyras kiek pamąstęs klausia: - Kiek? Žmona: - 3600 dolerių,…
Į karinę medicininę komisiją, pas okulistą stovi eilė vyrukų. Gydytojas visus tikrina: - Šią eilutę matote? - Taip. - O šią? - Taip. - O trečią eilutę? - Ne. - Gerai, būsit snaiperiu, sekantis! Įeina…17,185  
Back to Top ↑