Brangioji, o kuo tu taip nuostabiai kvepi?
Išėjo kartą čiukčia ir rusas medžioti. Ėjo ėjo ir surado urvą. Didelį tokį… Čiukčia paėmė akmenį ir metė į vidų. Iš urvo pasigirdo urzgimas, ir po sekundės į lauką išlekė įniršęs lokys. Čiukčia iškarto puolė bėgti. Rusas puolė bėgti paskui čiukčia. O paskui juos abudu puolė bėgti įsiutęs lokys. Bėgo jie bėgo, pavargo jau kažkiek, ir staiga rusui šovė į galvą mintis:
„Taigi jis turi šautuvą !!! Jis gi gali lokį nušauti !!!“
Rusas griebė šautuvą, greit prisitaikė ir šovė į lokį. Lokys žuvo… Po pusės minutės prie ruso prieina čiukčia ir sako:
– Rusas medžiotojas – blogas medžiotojas.
Rusas:
– O kodėl, taigi juk lokį nušoviau???
Čiukčia:
– O tu pagalvojai, kaip mes jį 5 kilometrus iki namų turėsim tempti?

Atvažiuoja autobusas į stotelę, atsidaro durys, o autobusas sausakimšas. Senutė iš gatvės jaunuoliui prie durų: – Jaunuoli, gal leistumėt man įlipti Argi januoliui gaila: -Žinoma, lipkit,- pasakė jaunuolis sotvėdamas gatvėje.
Kitame mieste dirbantis vyras rašo žmonai: „Širdele, kadangi šį mėnesį negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau šimtą bučinių. Tu esi man pati mieliausia. Tavo vyras Alanas“ Po kelių dienų vyras gauna atsakymą: “ Brangusis, ačiū…09-05

Atvažiuoja autobusas į stotelę, atsidaro durys, o autobusas sausakimšas. Senutė iš gatvės jaunuoliui prie durų: – Jaunuoli, gal leistumėt man įlipti Argi januoliui gaila: -Žinoma, lipkit,- pasakė jaunuolis sotvėdamas gatvėje.
Kitame mieste dirbantis vyras rašo žmonai: „Širdele, kadangi šį mėnesį negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau šimtą bučinių. Tu esi man pati mieliausia. Tavo vyras Alanas“ Po kelių dienų vyras gauna atsakymą: “ Brangusis, ačiū…8,997  
Back to Top ↑