Didžiausias katės priešas – uodega :D
Anekdotas 😀
Kartą draugės mane pakvietė į mergvakarį.
Vyrui pažadėjau, kad 12 valandą nakties būsiu namuose.
Ir nei minutės vėliau!
Šampanas buvo nuostabus ir laikas prabėgo tiesiog nepastebimai. Girta, kaip tapkė, parvažiavau namo ir tyliai įsliūkinau į butą.
Ir kaip tik laikrodžio gegutė 4 kartus sukukavo.
Aš nepasimečiau ir gegutės balsu sukukavau dar 8 kartus. Stebėdamasi savo išradingumu ir nuovokumu, kritau lovon ir atsijungiau.
Ryte, pusryčių metu, vyras atsargiai paklausė, kelintą valandą grįžau namo.
Ramiu balsu atsakiau, kad parsiradau lygiai dvyliktą ir dar patikslinau, kad, kai įėjau pro duris, kaip tik gegutė 12 kartų sukukavo.
– Taip, aš girdėjau, – atsakė vyras.
Pamaniau, kad viskas tvarkoj – praslydau.
Tačiau minutėlę patylėjęs, vyras pasakė:
– Žinai, mieloji, mums reiktų pakeisti gegutę. Arba įsigyti naują sieninį laikrodį.
– Kodėl? – paklausiau aš.
– Žinai, naktį, kai tu grįžai, ji sukukavo 4 kartus. Po to pasakė: “blet!”. Sukukavo dar 4 kartus, po to pašliurkščiojo nosimi, sukukavo dar 2 kartus, piktdžiugiškai susijuokė ir prakukavo likusius du kartus, užlipo ant katino ir plojosi ant parketo…

Anekdotas 😀 Vieną ramų vakarą vyras sėdi namie, žiūri televizorių ir valgo riešutus. Meta juos aukštyn ir gaudo burna. Staiga žmona jo kažko paklausia, tas pasisuka į ją ir išmestas į orą riešutas įstringa jo…
Anekdotas 😀 Eina žmogus per džiungles ir sutinka čiabuvius. Čiabuviai jį sustabdo ir sako: - Čiumba lumba arba mirtis! Žmogus pagalvoja ir sako: - Čiumba lumba... Paėmė čiabuviai ir išrūrino jį per visus galus. Eina…

Anekdotas 😀 Vieną ramų vakarą vyras sėdi namie, žiūri televizorių ir valgo riešutus. Meta juos aukštyn ir gaudo burna. Staiga žmona jo kažko paklausia, tas pasisuka į ją ir išmestas į orą riešutas įstringa jo…
Anekdotas 😀 Eina žmogus per džiungles ir sutinka čiabuvius. Čiabuviai jį sustabdo ir sako: - Čiumba lumba arba mirtis! Žmogus pagalvoja ir sako: - Čiumba lumba... Paėmė čiabuviai ir išrūrino jį per visus galus. Eina…6,494  
Back to Top ↑