Haskis tiesiog maldauja gabaliuko vištienos <3
Anekdotas 😀
Atėjo medkirtys Ivanas pas žydą pinigų skolintis. Žydas sako:
– Gerai, duosiu tau auksinį, bet kitais metais tu man du auksinius atiduosi.
Pakrapštė Ivanas galvą ir sutiko – labai pinigų reikia. Jau norėjo eiti, o žydas:
– Klausyk, Ivanai, o kas, jei tu man kitais metais negalėsi atiduoti pinigų? Reiktų užstato.
– Kad aš nieko neturiu.
– Duok savo kirvį.
– Tai kad aš kirviu sau duoną užsidirbu.
– Be užstato pinigų neduosiu.
Ką darys vargšas Ivanas. Atidavė žydui savo kirvį ir jau nori eiti, o čia žydas ir vėl sako:
– Ivanai, pagalvok, kitais metais man turėsi atiduoti du auksinius. Iš kur tu tiek gausi? Gal vieną jau dabar duok, skola liks mažesnė?
Pagalvojo medkirtys, kad žydas tiesą sako, atidavė tą auksinį ir išėjo. Eina namo ir mąsto: rodos, viskas teisingai, bet kaip čia taip išėjo – nei pinigų neturi, nei kirvio ir dar skoloj liko.

Anekdotas 😀 Vyksta teisės egzaminas. Studentas nesusigaudo ką atsakyti, ir išviso nieko nemoka, tad nutaria pabandyti laimę, užsipuldamas profesorių. Siūlo profesoriui: - Galima, aš užduosiu jums tris paprastus klausimus, ir jeigu jūs nesugebėsite atsakyti, tai…
Anekdotas 😀 Vakarienė. Sėdi jauna, neseniai ištekėjus mergina, jos sesuo ir tėvai. Na pavalgo, aišku atsiranda kalnas nešvarių indų ir juos kažkam reik suplaut. Mama sako: - Na va, kas čia per tvarka, namie 2…

Anekdotas 😀 Vyksta teisės egzaminas. Studentas nesusigaudo ką atsakyti, ir išviso nieko nemoka, tad nutaria pabandyti laimę, užsipuldamas profesorių. Siūlo profesoriui: - Galima, aš užduosiu jums tris paprastus klausimus, ir jeigu jūs nesugebėsite atsakyti, tai…
Anekdotas 😀 Vakarienė. Sėdi jauna, neseniai ištekėjus mergina, jos sesuo ir tėvai. Na pavalgo, aišku atsiranda kalnas nešvarių indų ir juos kažkam reik suplaut. Mama sako: - Na va, kas čia per tvarka, namie 2…


6,923  


ChargedBack to Top ↑