Įpykęs žvejys meškere pagavo įkyriai aplink skraidantį droną
Susitaria Onutė su Petriuku susitikti į pasimatimą prie cukraus fabriko. Onutė ateina, o Petriukas kaip visada vėluoja. Pro šalį eina Onutės mamos draugė ir klausia Onutės ką tu čia veiki. Onutė nesako, kad laukia Petriuko ir pasako, kad turėtų gabalinio cukraus atvežti. Moteris sako, kad ir man reikia ir stoja už Onutės į eilę. Pro šalį eina žmonės paklausia jų ko jie čia stovi ir sužinoję, kad laukia gabalinio cukraus taip pat stoja į eilę. Pro šalį eina policininkas ir nusistebi, kad tokiais laikais dar yra eilė prie cukraus fabriko. Prieina prie Onutės ir klausia ko čia mergyte lauki. Outė sako ponas policininke duokit ausį pasakysiu. Policininkas pasilenke ir Onutė sušnibžda Petriuko. Policininkas atsisuka nustebęs į visą eilę ir klausia už Onutės stovinčios moters, o ko jūs laukiat. Moteris atsako to pačio ko ir mergytė. Policininkas nustebęs eina į eilės galą ir visų klausinėja ko laukiat, o visi sako to pačio. Priėjęs eilės galą nustemba tenai pamatęs 80m. bobutę. Ir klausia o, ko gi tu bobute čia lauki. Bobutė atsako, tai va dantys išbirėjo tai nors pačiulpsiu.

Kaimynė bandė kepti pyragą, tačiau neturėjo cukraus.. Nuėjo pas kaimynką pasiskolint, o atidariusi duris pamatė ą verkiančią ir paklausė: - Aneliut, ko verki? Kas atsitiko? Nejaugi jis vėl geria? - Ne vėl, o dar... -…
Tėtis su Petriuku išvažiuoja žvejoti. Grįžta po poros dienų, parneša kelis nususius ešeriukus. Mama iškart klausia: - Tiek mažai? Petriukas atsako: - Jei tėtis būtų pasiėmęs daugiau pinigų, tai gal ir lydeką būtume nupirkę. -…

Kaimynė bandė kepti pyragą, tačiau neturėjo cukraus.. Nuėjo pas kaimynką pasiskolint, o atidariusi duris pamatė ą verkiančią ir paklausė: - Aneliut, ko verki? Kas atsitiko? Nejaugi jis vėl geria? - Ne vėl, o dar... -…
Tėtis su Petriuku išvažiuoja žvejoti. Grįžta po poros dienų, parneša kelis nususius ešeriukus. Mama iškart klausia: - Tiek mažai? Petriukas atsako: - Jei tėtis būtų pasiėmęs daugiau pinigų, tai gal ir lydeką būtume nupirkę. -…


20,833  


ChargedBack to Top ↑