Išsidavė
Pas stomatologą atėjo moteris. Sėdasi į kėdę ir stomatologas apžiūrinėja dantis… Kai suskambo moters mobilusis, niekas nekreipė dėmesio. Kai telefonas suskambėjo jau 5-tą kartą, gydytojas neištverė ir pakelė ragelį rėkdamas:
– Alio!
– Alio!?
– Tu kas?
– Vyras…
– Aš tuoj baigsiu, ji išspjaus ir perskambins!!!

Pulkininkas pasikviečia leitenantą, duoda jam stiklinę ir sako: - Atnešk man vandens. Leitenantas, žinoma, pasikviečia eilinį kareivį, duoda jam stiklinę ir siunčia atnešti vandens. Kareivis, žinoma, tingi bėgti atnešti vandens, todėl apverčia stiklinę dugnu į…
Grabdirbių, duobkasių ir t.t. susirinkimas. Sprendžiama, kaip galima būtų pagerinti darbą. Pasisako įvairių kapinių ir dirbtuvių atstovai: - Siūlau laidoti be karstų, tada mažiau medžiagų susinaudos! - Taip, geras pasiūlymas, o dar siūlau laidoti ne…20-04

Pulkininkas pasikviečia leitenantą, duoda jam stiklinę ir sako: - Atnešk man vandens. Leitenantas, žinoma, pasikviečia eilinį kareivį, duoda jam stiklinę ir siunčia atnešti vandens. Kareivis, žinoma, tingi bėgti atnešti vandens, todėl apverčia stiklinę dugnu į…
Grabdirbių, duobkasių ir t.t. susirinkimas. Sprendžiama, kaip galima būtų pagerinti darbą. Pasisako įvairių kapinių ir dirbtuvių atstovai: - Siūlau laidoti be karstų, tada mažiau medžiagų susinaudos! - Taip, geras pasiūlymas, o dar siūlau laidoti ne…10,057  
Back to Top ↑