Jos formas jau aptarinėja visas internetas! Ši mergina gavo rusiškosios Kim Kardashian pravardę! <3 <3
Dienos Anekdotas 😀
Dvi vienuolės – sesuo Matematika ir sesuo Logika – eina tamsiu paros metu.
Sesuo Matematika pastebi:
– Sese Logika, mus vejasi vyriškis. Tokiu greičiu judėdamas jis mus pavys po 21, 5 min.
Pockurio laiko sako:
– Sese Logika, vyriškis mus pavys po 3, 6 min….
Sesuo Logika sako:
– Sesė Matematika, reikia skirtis, dviejų iš karto jis nesivys…
Sesuo Matematika parbėga laimingai namo ir nekantriai laukia sesers
Logikos.
Pagaliau ši pareina. Sesuo Matematika nekantriai klausia:
– Na kaip?
Sesuo Logika pasakoja:
– Aišku, jis pavijo mane.
– Ir ką darei?
– Aišku, atsisukau į jį…
– O toliau?
– Logiška, kad pasikėliau sijoną…
– O jis?
– Logiška, kad nusileido kelnes…
– O tada?
– Logiška, kad moteris su pakeltu sijonu bėga greičiau, nei vyras su nuleistomis kelnėmis…

Dienos Anekdotas 😀 Girtuoklis užmigo kapinėse. Buvo toks girtas, kad prieš užmigdamas įlindo į kapo duobę. Atsibuna vidury nakties, girdi - kažkas žemę kasa netoliese. Iškiša galvą - pasirodo duobkasys dirba. Nutarė jį pagąsdinti. Iš…
Dienos Anekdotas 😀 Du nauji rusai su naujutėliais 600 - aisiais mersedesais sustojo vienas greta kito, tarp mašinų koks pusantro metro, ir šnekučiuojasi per atidarytus langelius. Šneka, kaip bizniukai, kaip šiaip gyvenimas, kaip „babkės“ vartosi…

Dienos Anekdotas 😀 Girtuoklis užmigo kapinėse. Buvo toks girtas, kad prieš užmigdamas įlindo į kapo duobę. Atsibuna vidury nakties, girdi - kažkas žemę kasa netoliese. Iškiša galvą - pasirodo duobkasys dirba. Nutarė jį pagąsdinti. Iš…
Dienos Anekdotas 😀 Du nauji rusai su naujutėliais 600 - aisiais mersedesais sustojo vienas greta kito, tarp mašinų koks pusantro metro, ir šnekučiuojasi per atidarytus langelius. Šneka, kaip bizniukai, kaip šiaip gyvenimas, kaip „babkės“ vartosi…36,753  
Back to Top ↑