Kaip sunku būti drambliuku :) Sunku rasti tinkamą vonią :D
Anekdotas 😀
Važiuoja traukiniu keturi bičai. Laikai tarybiniai. Viską seka KGB. Žodžiu, chebra geria. Na, ir šnekasi apie valdžią. Keikia tarybinį režimą. Vienas išeina lauk ir pas palydovę užsako 4 puodelius kavos. Geria chebra toliau. O tas, kur užsakė kavą, sako:
– O jūs nebijote, kad mūsų dabar klauso? Gal patikrinkim? Sako, visose rozetėse būna mikrofonai…
Ir pasilenkęs prie rozetės, sako:
– Pulkininke, 4 kavos.
Po kiek laiko visi apanka, nes palydovė atneša kavą. Nuščiūva bičai, ir nieko nesakydami, eina miegot. Ryte pabunda tas jumoristas, žiūri, kad yra vienas kupe. Galvoja, matyt kažkas atsitiko… Tur būt iš tikro KGB klausėsi visko. Nutaria patikrinti. Ir sako balsu:
– Ėėėė, sakykite, o kur dingo mano draugai?
Iš kažkur pasigirsta balsas:
– Jie suimti už ardomąją veiklą.
– O tai ko manęs nesuėmė, aš juk irgi negerų dalykų šnekėjau?
– Na, tiesiog pulkininkui jūsų sąmojis apie kavą labai patiko.

Anekdotas 😀 Atvaro žurnalistai pas čiukčius, na ir klausinėja genties vado: - Didysis vade, jūs gyvenate didingoje ir labai gražioje šalyje, kuri yra toli nuo šalies, iš kurios aš atvykau, o jūsų civilizacija mums mįslinga…
Anekdotas 😀 Katalikų kunigas ir žydų rabinas numirė. Atsidūrė prie rojaus vartų ir paprašė švento Petro įleidžiami. O tas jiems ir sako: - Žinote, kad ir kaip stengėtės, gyvenote gana nuodėmingai. Todėl negaliu jūsų priimti…

Anekdotas 😀 Atvaro žurnalistai pas čiukčius, na ir klausinėja genties vado: - Didysis vade, jūs gyvenate didingoje ir labai gražioje šalyje, kuri yra toli nuo šalies, iš kurios aš atvykau, o jūsų civilizacija mums mįslinga…
Anekdotas 😀 Katalikų kunigas ir žydų rabinas numirė. Atsidūrė prie rojaus vartų ir paprašė švento Petro įleidžiami. O tas jiems ir sako: - Žinote, kad ir kaip stengėtės, gyvenote gana nuodėmingai. Todėl negaliu jūsų priimti…8,436  
Back to Top ↑