Keisčiausi išradimai, kurie egzistuoja mūsų gyvenime :D
Anekdotas 😀
Vienas universiteto anatomijos profesorius labai mėgo išgerti, po to, aišku, sunku dirbti, egzaminuoti studentus. Tai jis sugalvojo tokį egzaminavimo metodą ir pavadino jį “Juoduoju”. Atsineša į auditoriją portfelį pilną įvairiausių žmogaus dalių, liepia studentui įkišti ranką į portfelį ir pasakyti organo pavadinimą, ką rado. Jeigu pataiko – egzaminas iš laikytas, jeigu ne, – ką padarysi. Taigi, ateina vienas studentas laikyti egzamino, profesorius klausia:
– Kaip laikysi?
– Juoduoju metodu.
– Kišk ranką.
Studentas įkiša, pagalvoja ir sako:
– Širdis.
Profesorius:
– Nagi, ištrauk, parodyk.
Studentas ištraukia.
– Aha, širdis. Išlaikei egzaminą, eik.
Ateina studentė. Profesorius klausia:
– Kaip laikysi?
– Galima juoduoju?
– Žinoma, kišk.
Studentė įkiša ranką, pagalvoja ir sako:
– Sardelė.
Profesorius:
– Ha, ką tu sakai? Sardelė! Nagi, ištrauk, parodyk.
Studentė ištraukia, – akurat, sardelė.
Profesorius:
– O, velnias, oi bl… t, tai kuo aš vakar užkaundau?!!

Anekdotas 😀 Žodžiu, kartą gyveno Joniukas ir Grytutė. Ir blogoji pamotė nuvedė juos į mišką, kad jie pasiklystų ir negrįžtų. Klaidžiojo, klaidžiojo vaikai, ir jau naktį, patamsyje, pamatė žiburėlį. Prieina arčiau - mato, meduolių trobelė…
Anekdotas 😀 Kartą ateina toks senas senučiukas pas gydytoją ir sako: - Ale, vaikeli, kaip čia yr, kad vaikų nebegaliu turėt? Daktaras jam sako: - N, pirmiausia reiktų Jūsų spermą ištirt... Na, reikia, tai reikia.…

Anekdotas 😀 Žodžiu, kartą gyveno Joniukas ir Grytutė. Ir blogoji pamotė nuvedė juos į mišką, kad jie pasiklystų ir negrįžtų. Klaidžiojo, klaidžiojo vaikai, ir jau naktį, patamsyje, pamatė žiburėlį. Prieina arčiau - mato, meduolių trobelė…
Anekdotas 😀 Kartą ateina toks senas senučiukas pas gydytoją ir sako: - Ale, vaikeli, kaip čia yr, kad vaikų nebegaliu turėt? Daktaras jam sako: - N, pirmiausia reiktų Jūsų spermą ištirt... Na, reikia, tai reikia.…


34,041  


ChargedBack to Top ↑