Kiekvieno vyro svajonių mergina
Anekdotas 😀
Atsibunda ryte Petras po gero tuso – visas sutinęs, sudraskytas, be kordinacijos, vos prakalba.
Staiga pamatęs kioską priėjo prie jo ir sako pardavėjai:
– eeuugghhooiii…
Pardavėja:
– Ką?
Jis:
– vėėėėhhgggoouiii… – ir numojęs ranka nuėjo šalin.
Tik žiū – prieina Jonas prie kiosko(girtut girtutėlis, vakar šventė kartu su Petru) ir sako:
– Degtinės.
Pardavėja capt degtinę ir paduoda Jonui ir tas laimingas nueina. Petras pasiveja Joną ir sako:
– Ė, klausyk, gi vakar gerei su manim, o kaip tau taip išėjo!
Tas:
– Na tu susikaupk ir priėjęs greit pasakyk ko nori.
Kaupiasi kaupiasi Petras… Kaupiasi 10minučių, 20, 30… Ir nuėjęs prie kiosko sako:
– Degtinės!
Pardavėja:
– Ko?
Petras:
– Veeoouughhhhaaauuuiii…

a0ab1bd20958f32eabf165da92bf129a
Anekdotas :D Panoro organai prašyti pensijos. Nuvykę į komisiją pirmiausia pensijos paprašo širdis. Pateikusi kolosalinį kiekį kraujo tonomis kiek ji perpumpavo per gyvenimą ir pareiškusi, kad dirbo be išeiginių dabar esanti susidėvėjusi ir dėl to…
Nubausti-vyra-Galima-ir-isliekant-grazia_144785295917s
Anekdotas :D Tėvelis sūnelį pasikvietė į medžioklę. Žiūri - lokys vaikšto, Tėvelis sūnui: - Nori, aš grizliui dabar į kiaušiuką pataikysiu? Sūnelis: - Na, taikyk. Oba.. Yra... Grizlis tik susiėmė už kiaušiuko ir kad užstaugė.…

 

Kiekvieno-vyro-Svajoniu-mergina_14480146615

a0ab1bd20958f32eabf165da92bf129a
Anekdotas :D Panoro organai prašyti pensijos. Nuvykę į komisiją pirmiausia pensijos paprašo širdis. Pateikusi kolosalinį kiekį kraujo tonomis kiek ji perpumpavo per gyvenimą ir pareiškusi, kad dirbo be išeiginių dabar esanti susidėvėjusi ir dėl to…
Nubausti-vyra-Galima-ir-isliekant-grazia_144785295917s
Anekdotas :D Tėvelis sūnelį pasikvietė į medžioklę. Žiūri - lokys vaikšto, Tėvelis sūnui: - Nori, aš grizliui dabar į kiaušiuką pataikysiu? Sūnelis: - Na, taikyk. Oba.. Yra... Grizlis tik susiėmė už kiaušiuko ir kad užstaugė.…


5,594  
Back to Top ↑