Kodėl moteris su maža krūtine laiminga
Vyksta kariniai manevrai. Tiltas per upę yra sąlyginai susprogdintas, ant tilto stovintis kareivukas nieko nepraleidžia. Pagyvenusi ponia beviltiškai bando su juo ginčytis, bet, nieko nepešusi, prieina prie atokiau stovinčio puskarininkio:
– Paklausykite, šitas beprotis ant tilto tvirtina, kad tiltas yra susprogdintas, nors iš tikrųjų tiltas visiškai sveikas!
– Ponia, niekuo negaliu jums padėti, aš pats jau prieš tris dienas esu nušautas…

Patapo kaip tai čiukčia kelių policininku. Sustabdo tautietį, neva, jūsų teisės. Tas susigaudo, su kuo turi reikalą, paduodą kalendoriuką. Čiukčia varto varto, sukioja vienaip kitaip, galų gale paima tušinuką ir pabrauko: – Sausį ir vasarį…
- Ir kuo baigėsi jūsų vakarykštis ginčas su žmona? – Ji atšliaužė pas mane ant kelių! – Ir ka pasakė? – „Lįsk iš po sofos, bailį!!!!“03-04

Patapo kaip tai čiukčia kelių policininku. Sustabdo tautietį, neva, jūsų teisės. Tas susigaudo, su kuo turi reikalą, paduodą kalendoriuką. Čiukčia varto varto, sukioja vienaip kitaip, galų gale paima tušinuką ir pabrauko: – Sausį ir vasarį…
- Ir kuo baigėsi jūsų vakarykštis ginčas su žmona? – Ji atšliaužė pas mane ant kelių! – Ir ka pasakė? – „Lįsk iš po sofos, bailį!!!!“


11,540  


ChargedBack to Top ↑