Mamytė, aš noriu broliuko!
Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja jo klausia:
– Petriuk, kodėl vakar nebuvai mokykloje?
– Mirė mano senelis.
– O nuo ko jis mirė?
– Pas mus, namuose, kilo gaisras.
– Ir tavo senelis sudegė?
– Ne! Jis suspėjo iššokti per langą.
– Ir užsimušė?
– Ne! Atvažiavo gaisrininkai ir suspėjo ištiesti brezentą.
– Ir jis išsigelbėjo?
– Ne! Jis atšoko nuo brezento ir vėl įšoko per langą.
– Sudegė?
– Ne, ne! Jis vėl iššoko per langą.
– Tai nuo ko tada jis mirė?
– Taip bešokinėdamas jis visiems įkyrėjo ir jį nušovė.

Jauna geografijos mokytoja, ateina i paauglių klasę, kurioje vien berniukai, ir pradeda mokyti: – Šiandien vaikai susipažinsime su gaubliu… Klasėje berniukai krykštauja, švilpauja… Mokytoja nubėga pasiskųsti direktoriui: – Jūs, panele, nemokate bendrauti su jaunimu, –…
Pagavo žvejys auksinę žuvelę. Žuvelė, kaip visada, pasakė, kad gali išpildyt norą. Žvejys ir sako: – Padaryk taip, kad man visą laiką sektųsi. Žuvelė sutiko, o žvejys ją ir paleido. Susivyniojo žvejys meškeres, grįžta namo,…29-04

Jauna geografijos mokytoja, ateina i paauglių klasę, kurioje vien berniukai, ir pradeda mokyti: – Šiandien vaikai susipažinsime su gaubliu… Klasėje berniukai krykštauja, švilpauja… Mokytoja nubėga pasiskųsti direktoriui: – Jūs, panele, nemokate bendrauti su jaunimu, –…
Pagavo žvejys auksinę žuvelę. Žuvelė, kaip visada, pasakė, kad gali išpildyt norą. Žvejys ir sako: – Padaryk taip, kad man visą laiką sektųsi. Žuvelė sutiko, o žvejys ją ir paleido. Susivyniojo žvejys meškeres, grįžta namo,…20,944  
Back to Top ↑