Moteris nutarė apkaltinti savo vyrą smurtu. Tačiau slaptos video kameros parodė ką kitą :D
Anekdotas 😀
Katalikų kunigas ir žydų rabinas numirė. Atsidūrė prie rojaus vartų ir paprašė švento Petro įleidžiami. O tas jiems ir sako:
– Žinote, kad ir kaip stengėtės, gyvenote gana nuodėmingai. Todėl negaliu jūsų priimti į rojų. Teks jums už nuodėmes pasikankinti pragare. Tačiau, jei Šėtonas kada nors jus iš ten išleis, į rojų mielai jus abu priimsiu.
Na, ką daryt, ir kunigas ir rabinas nukeliavo į pragarą. Po pusvalandžio kunigas sugįžo. Petras, nesitikėjęs, kad Šėtonas kada nors ką nors paleis, nustebo:
– Kaip jus paleido? Negirdėtas dalykas, kad kas nors ištrūktų iš Šėtono nagų!!!
Kunigas ėmė pasakoti:
– Na, nukeliavome mes su rabinu į pragarą, o Šėtonas mums ir sako: “Žinot, ir taip čia visokių pilna, jei norit, galiu jus paleisti, jei sumokėsite po 100 litų… ”
– Keista, – nustebo Petras, – tai tu, reiškia, išsipirkai… O kur tada rabinas?
– Na, kai aš išeidinėjau, jis jau buvo nusiderėjęs iki 60 litų…

Dienos Anekdotas 😀 Susitinka keturi draugeliai bare. Vienas išeina į WC. Tarp likusiųjų užsimezga pokalbis. Pirmas pasakoja. - Jau maniau, kad iš mano sūnaus nieko nebus. Prieš penkerius metus įsdarbino vienoje padėvėtų mašinų firmoje mašinas…
Dienos Anekdotas 😀 Žodžiu, išskaičiau tokį dalyką: Viena kalorija - tai energijos kiekis, reikalingas tam, kad vieno mililitro vandens temperatūrą pakelti vienu laipsniu. Taigi, vieną litrą vandens pašildžius vienu laipsniu, sunaudojamas tūkstantis kalorijų. Jei išgersite…

Dienos Anekdotas 😀 Susitinka keturi draugeliai bare. Vienas išeina į WC. Tarp likusiųjų užsimezga pokalbis. Pirmas pasakoja. - Jau maniau, kad iš mano sūnaus nieko nebus. Prieš penkerius metus įsdarbino vienoje padėvėtų mašinų firmoje mašinas…
Dienos Anekdotas 😀 Žodžiu, išskaičiau tokį dalyką: Viena kalorija - tai energijos kiekis, reikalingas tam, kad vieno mililitro vandens temperatūrą pakelti vienu laipsniu. Taigi, vieną litrą vandens pašildžius vienu laipsniu, sunaudojamas tūkstantis kalorijų. Jei išgersite…54,311  
Back to Top ↑