Motina atsisakė manęs ir atidavė į vaikų namus, o po daugelio metų aš ją sutikau
Kokia tu bebūtum, tu vis tiek mano motina.

Kai man buvo keturi metukai, tėtis mus paliko ir išėjo pas kitą moterį. Mama po jo išėjimo pradėjo išgėrinėti ir vieną kartą į namus atsivedė vyrą, dėdę Vitią.

Dėdė Vitia buvo girtuoklis, bet mama tikėjo, kad jis mes gerti, pradės dirbti ir viskas bus gerai. Dėdė Vitia nesiruošė mesti gerti, atvirkščiai, mama ėmė vis dažniau išgėrinėti su juo kartu, ir galiausiai dėl gėrimo ją išmetė iš darbo.

Pinigų namuose nebuvo, tiesa, buteliui visada atsirasdavo, o ir draugai pas juos ateidavo su gėrimais, o kartais ir užkandos atsinešdavo. Kai ant stalo kas nors likdavo, tada man pavykdavo nors kažką suvalgyti, ir tai, jei patėvis nerasdavo savo užkandos, rėkdavo ant manęs, kad aš nedrįsčiau nieko liesti.

Mama bandė mane užstoti, kažkaip padėti, bet patėvis rėkdavo ir ant jos, o apie mane sakydavo: atiduok ją į vaikų namus, nesiruošiu jos maitinti. Ir vieną kartą aš pakliuvau į vaikų namus.

Ten aš gavau gerą išsilavinimą, įstojau į institutą ir baigiau jį su pagyrimu. Valstybė davė man butą, man pavyko rasti gerą darbą, bet ne iškart.

Pirmiausia aš dirbau padavėja kavinėje, netoli savo namų. Vėliau mane pastebėjo kavinės šeimininkė ir įvertino mano žinias. Po to aš ėmiau kilti karjeros laiptais. Vos per metus iš paprastos padavėjos tapau kavinės valdytoja, o po trijų aš jau valdžiau visą restoranų tinklą.

Vieną kartą važiavau iš darbo ir mano automobilis įstrigo sniege. Jau buvo vėlu ir pagalbos nebuvo iš ko paprašyti. Aš ruošiausi skambinti techninei pagalbai, kai staiga iš tamsos išėjo du žmonės.

Tai buvo du benamiai, vyras ir moteris, jie pasisiūlė man padėti už nedidelį mokestį.

Kai mano automobilį išstūmė, aš sumokėjau ir nuvažiavau toliau. Pakeliui namo mane kankino vienas ir tas pats klausimas: kur aš mačiau šiuos žmones?

Kai mes kalbame apie sveikatai naudingus produktus, dauguma iš mūsų prisimena iškart daržoves ir vaisius, daugiausia obuolius, citrinas, špinatus, pomidorus. Bet retai kas prisimena salierus. Nežiūrint į tai, salieras — neįtikėtinai naudinga daržovė, išpildantis daug…
Žiema – be galo sunkus metų laikas visiems benamiams gyvūnams. Būtino maisto, šilumos trūkumas ir baisūs šalčiai yra sunkus išbandymas šunims ir katėms. Ir mūsų herojė šalo šalikelėje… Jaunas vaikinas pamatė kelkraštyje tamsų kamuoliuką. Sustojęs…Ilgai bandžiau atsiminti, iš kur aš juos pažįstu. Ir aš supratau, kad tie benamiai – mano mama ir patėvis. Aš staigiai sustabdžiau automobilį ir sustojau viduryje kelio.

Niekaip negalėjau nuspręsti, ką man toliau daryti. Dar truputį pastovėjusi, aš apsukau automobilį ir nuvažiavau atgal.

Mama su patėviu ėjo keliu. Aš sustabdžiau mašiną ir paprašiau mamos, kad sėstų į mašiną. Mama klusniai atsisėdo, bet vis dar nepažino manęs. Patėvis liko stovėti kelkraštyje.

Kai mes atvažiavome namo, aš nuprausiau mamą, daviau jai švarius drabužius, ir kai mes susėdome virtuvėje, ji paklausė: Kas jūs? Kodėl jūs man padedate?

— Aš tavo dukra, mama, ir nenoriu pasielgti su tavim taip, kaip tu su manim pasielgei. Kokia tu bebūtum, tu vis tiek mano mama.

Mama pažvelgė man į akis ir tyliai ėmė verkti.

— Aš žinau, po to, ką padariau, atleisti neįmanoma, bet vis tiek, pabandyk, jei gali, atleisk man.- Pasakė mama ir susiruošė išeiti.

Aš ją sustabdžiau ir pasakiau:

— Tau aš galėsiu atleisti, bet patėviui – niekada.

Dabar mama gyvena pas mane ir jos neįmanoma pažinti. Ji nustojo gerti, mes sutvarkėme jos dokumentus, dabar ji gauna pensiją, o aš sugebėjau atleisti savo mamai.

Kai mes kalbame apie sveikatai naudingus produktus, dauguma iš mūsų prisimena iškart daržoves ir vaisius, daugiausia obuolius, citrinas, špinatus, pomidorus. Bet retai kas prisimena salierus. Nežiūrint į tai, salieras — neįtikėtinai naudinga daržovė, išpildantis daug…
Žiema – be galo sunkus metų laikas visiems benamiams gyvūnams. Būtino maisto, šilumos trūkumas ir baisūs šalčiai yra sunkus išbandymas šunims ir katėms. Ir mūsų herojė šalo šalikelėje… Jaunas vaikinas pamatė kelkraštyje tamsų kamuoliuką. Sustojęs…4,762  
Back to Top ↑