Motina tapo vieninteliu nepakviestu svečiu į sūnaus vestuves
Kaip jūs manote, ar motina gali padaryti kažką, dėl ko sūnus turi teisę visiškai nuo jos nusigręžti?
O jei nepadarė nieko?
Kaip tada galima pateisinti sūnų, kurį motina išaugino viena! Tėvas metė, kai jam buvo 2 metai. Dabar vestuvėse motinos vieta tuščia, o tas pats tėvas išdidžiai atlieka savo vaidmenį. Nepamiršime pasakyti, kad jis atėjo su septinta žmona ir atsitempė vaikus iš visų šešių santuokų.
Sesers irgi nėra, ji nėjo, kad neįskaudintų motinos.  Visi linksminosi, motinos širdis namie kraujavo.
Tėvas jo nematė 20 metų! Dabar jis atėjo į šventę su naujomis kojinėmis, pigiais saldainiais ir elgiasi taip, lyg jis apmokėjo visą šventę. O šventę apmokėjo motina! Toji pati, kurios nepakvietė į šventę!
Šitas tėvas metų metais gastroliavo po skirtingus miestus. Buvo tai statybininkas, tai žvejys, tai girtuoklis. Oi ne, atleiskite, girtuoklis jis buvo visada! Tai juk irgi biznis, kaip jis sakė savo žmonai, kai skyrėsi.
Dabar jis sugebėjo užkariauti sūnaus širdį, pažadėjo jam mašiną ir namą, bet kaip jis juos ruošiasi nupirkti, niekas nežino! Užtai motiną privertė parduoti savo tėvo namą kaime, kad iškeltų trankias vestuves.
Dabar motinai liko tik spėlioti, kodėl sūnus ryžosi jai smogti tokį smūgį. O gal naujoji marti nepanoro matyti anytos savo laimingiausią dieną? Bet sesuo ne kartą matė iki vestuvių tėvą su sūnumi ir marčia. Greičiausiai jis pasistengė, kad marti įsivaizduotų anytą žvėrimi, nuo kurio vos pabėgo vargšas vyras.
Net marčios apdarus apmokėjo motina! Kaip ji gali ramiai jais pasipuošusi vaikščioti ir šokti, kai net nepakvietė šios vargšės moters į šventę. O išvis, kam kviesti, argi ji svečias savo sūnui? Ją pats sūnus turėjo nuvežti ten!
Tačiau ne!
 Motina kelis kartus skambino sūnui, širdis plyšo, bet jis net nekėlė ragelio, o paskui ir išvis išjungė telefoną. Labai jau trukdė jam motina kurti naują gyvenimą su nauja žmona, su nauju tėvu…
Tą vakarą visi linksminosi, dainavo, šoko, bet prie lango plyšo pamestos ir neįvertintos motinos širdis…
Mano vyras turėjo motiną – mano anytą. Čia mano pasakojimą galima būtų baigti, bet aš papasakosiu. Aš grįžau iš darbo leisgyvė, ir visiškai neturėjau jokio noro ir jėgų kepti vyrui Kijevo kotletus, kuriuos jis mėgsta.…
Iki ašarų… Kartais nutinka taip – išgirsti istoriją, ir gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Tai nutinka retai, bet kai nutinka, pasikeičia vertybės. Tokią istoriją vienas išmintingas dvasininkas papasakojo jauniems tėvams. “Mūsų cerkvė užsiima labdara. Mes lankome…Mano vyras turėjo motiną – mano anytą. Čia mano pasakojimą galima būtų baigti, bet aš papasakosiu. Aš grįžau iš darbo leisgyvė, ir visiškai neturėjau jokio noro ir jėgų kepti vyrui Kijevo kotletus, kuriuos jis mėgsta.…
Iki ašarų… Kartais nutinka taip – išgirsti istoriją, ir gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Tai nutinka retai, bet kai nutinka, pasikeičia vertybės. Tokią istoriją vienas išmintingas dvasininkas papasakojo jauniems tėvams. “Mūsų cerkvė užsiima labdara. Mes lankome…2,657  
Back to Top ↑