OMG! Ar kas žinote, kas tai per šliužas? :D
Anekdotas 😀
Šeimynėlė iš pačio užkampiausio kaimo pirmą kartą gyvenime Kalėdų proga susiruošė į miestą. Ir ne į bet kokį, o į pačią sostinę. Ir ne bet kur, o į patį didžiausią prekybos centrą. Atsigavę po pirmo šoko nuo visų grožybių ir gėrybių, jie patraukė per prekybos sales. Mama iš karto dingo tarp lentynų, o tėvas su savo trimis sūnumis nuėjo šiaip pasižvalgyti. Netrukus jie pastebėjo, kaip prie vienų durų priėjo stora sena bobulytė, paspaudė mygtuką ir durys prasivėrė. Viduje buvo mažulytis kambarėlis be jokių langų ir kitų durų. Kai durys vėl užsidarė, virš jų ant sienos sumirksėjo skaičiukai nuo vieno iki devynių ir po kiek laiko atgal iki vieno. Durys vėl prasiskyrė, ir vyrų apatiniai žandikauliai iš nuostabos nusileido iki pat krūtinės. Iš to kambariuko išėjo stulbinančio grožio mergina, metė niekingą žvilgsnį į apstulbusius kaimiečius ir nuskubėjo į prekybos salę. Tėvas drebančia ranka sugriebė vyriausiojo sūnaus petį ir sukomandavo:
— Vesk čia mamą! Ir Greitai!!!

Anekdotas 😀 Susitinka pas veterinarą du šunys. Vienas ir klausia kito - Tai kaip čia patekai? - Ai, išėjo šeimininkas į miestą, likom tik mudu su šeimininke. Tik staiga žiūriu - kažkoks vyras lenda per…
Anekdotas 😀 Bušas, Širakas ir Putinas ginčijasi kieno kareiviai ištvermingiausi. Bušas susiranda amerikiečių jūrų pėstininką, demonstratyviai trenkia jam antausį ir klausia: - Ar skauda? - Yes sir! - atsako kareivis. - Tai kodėl nereaguoji? -…

Anekdotas 😀 Susitinka pas veterinarą du šunys. Vienas ir klausia kito - Tai kaip čia patekai? - Ai, išėjo šeimininkas į miestą, likom tik mudu su šeimininke. Tik staiga žiūriu - kažkoks vyras lenda per…
Anekdotas 😀 Bušas, Širakas ir Putinas ginčijasi kieno kareiviai ištvermingiausi. Bušas susiranda amerikiečių jūrų pėstininką, demonstratyviai trenkia jam antausį ir klausia: - Ar skauda? - Yes sir! - atsako kareivis. - Tai kodėl nereaguoji? -…


17,546  
Back to Top ↑