Pakarti tokį! Išprotėjas sunkvežimio vairuotojas tyčia sutraiško karvių bandą! [VIDEO] 18+
Dienos Anekdotas 😀
Amerikiečių kunigas, visas įniršęs, sako pamokslą:
– Čia, mūsų parapijoje, pradėjo sklisti kalbos, kad aš esu Ku – Kluks – Klano narys. Tai niekingas šmeižtas ir didžiulė nuodėmė! Norėčiau, kad tas, kuris paskleidė šias kalbas, atsistotų ir atgailautų! Čia ir dabar!
Visi parapijiečiai sėdi ir tyli. Kunigas pasipiktinęs užrėkia:
– Tai baisus nusikaltimas, dėl kurio šmeižikas degs pragare! Reikalauju, kad tas, kas skleidžia šias kalbas, atsistotų ir atgailautų dabar pat, ir tada nuodėmė bus atleista!
Visi tyli ir sėdi, nunarinę galvas. Kunigas sužaibuoja akimis ir pareiškia:
– Dievas nubaus tą, kas taip nusidėjo, apleis jį ligomis, numarins ir pasmerks kančioms dar šiame gyvenime! Sakau jums, atgailaukite, ir tik tada bus atleista!
Galų gale nedrąsiai atsistoja tokia krūta blondinė ir sako:
– Šventas tėve, bijau, kad čia įvyko kažkoks nesusipratimas… Aš tikrai niekam nesakiau, kad jūs esate Ku – Kuks – Klano narys. Aš tiesiog pasakiau porai draugių, kad jūs esate burtininkas po paklode…

Dienos Anekdotas 😀 Sukvietė kartą tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako jiems: - Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti? Visi žmonės: - Nežinom, nežinom. - Na, jei esate tokie kvaili, tai ir nieko…
Dienos Anekdotas 😀 Motina turėjo tris nekaltas dukras. Visos trys ištekėjo beveik tuo pačiu metu ir išvyko medaus mėnesio. Motina labai krimtosi dėl dukrelių seksualinio gyvenimo pradžios, todėl paprašė jų atsiųsti atvirlaiškį ir brūkštelti bent…

Dienos Anekdotas 😀 Sukvietė kartą tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako jiems: - Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti? Visi žmonės: - Nežinom, nežinom. - Na, jei esate tokie kvaili, tai ir nieko…
Dienos Anekdotas 😀 Motina turėjo tris nekaltas dukras. Visos trys ištekėjo beveik tuo pačiu metu ir išvyko medaus mėnesio. Motina labai krimtosi dėl dukrelių seksualinio gyvenimo pradžios, todėl paprašė jų atsiųsti atvirlaiškį ir brūkštelti bent…39,554  
Back to Top ↑