Pamatyk, kas nutinka, kai per daug protingą šunį palieki nakčiai veterinarijos klinijoje :D :D [VIDEO]




Dienos Anekdotas 😀
Petriukas mokykloje išdaužė langą, mokytojas liepė atsivesti tėvą. Petriukas
pareina namo ir sako:
– Tėvai, tave kviečia į mokyklą!
Tėvas nuėjo, viską išsiaiškino, tuo ir baigėsi.
Po poros dienų Petriukas vėl pareina iš mokyklos, šį kartą suolą sulaužęs. Sako:
– Tėvai, vėl tave į mokyklą kviečia.
Tėvas vėl nuėjo, vėl viską išsiaiškino ir parėjo.
Po poros dienų Petriukas pareina namo ir sako:
– Tėvai, vėl tave kviečia į mokyklą………
Tevas:
– Atsibodo, jau nebeisiu ten!
Petriukas:
Teisingai, ko gi ten eiti į tuos griuvesius………..

Dienos Anekdotas 😀 Ant upės kranto žvejodamas snaudžia žvejys. Pro šalį eina moteris. Ji stabteli pasižiūrėti ir tuo metu kaip tik pradeda kibti. O žvejys sau snaudžia ir nekreipia dėmesio. Moteris ima budinti žveją, o…
Dienos Anekdotas 😀 JAV mokykloje vyksta istorijos pamoka. Mokytojas klausia mokinių: - Kas pasakė: "Duokit man laisvę arba leiskit man mirti"? Visi žiūri į mokytoją, tik emigrantas iš Rusijos Vasilijus pakelia ranka ir sako: -…





Dienos Anekdotas 😀 Ant upės kranto žvejodamas snaudžia žvejys. Pro šalį eina moteris. Ji stabteli pasižiūrėti ir tuo metu kaip tik pradeda kibti. O žvejys sau snaudžia ir nekreipia dėmesio. Moteris ima budinti žveją, o…
Dienos Anekdotas 😀 JAV mokykloje vyksta istorijos pamoka. Mokytojas klausia mokinių: - Kas pasakė: "Duokit man laisvę arba leiskit man mirti"? Visi žiūri į mokytoją, tik emigrantas iš Rusijos Vasilijus pakelia ranka ir sako: -…



27,066  




Back to Top ↑