Pasiruoškite didžiulei juoko dozei :D (20 dalis)
Dienos Anekdotas 😀
Atbėga Petriukas pas tėvelį ir sako:
– Tėti tėti, duok 3 litus, ką?
– O kam tau reikia?
– Nu reikia, duok, ką?
– Neturiu, bėk pas mamą…
Nulekia Petriukas pas mamą ir dar nuo 10 metrų šaukia:
– Mama mama, duok 3 litus, ką?
– O kam tau reik? – klausia mama.
– Nu reik, duok, ką?
– Ai neturiu, žinok, bėk pas sesę, gal ta turės.
Na nulekia Petriukas pas Onutę… :
– Onute Onute, duok 3 litus, ką?
– O kam tau reik?
– Ai nu žinai mergą nusipirkt noriu…
– O tai kam tau 3 litai, tai tu su manim pergulėk…
Kaip tarė taip ir padarė…
Vidury viso veiksmo, Onutė šūkteli :
– Ale žinai, tavo daiktas geresnis negu tėvo!!!
– Aha, man irgi taip mama sakė, – pasigiria Petriukas.

Dienos Anekdotas 😀 Du draugai nusprendė išgerti. Bet turėjo tiktai kelis litus ir dar biskį centų. Ir vienas iš jų sako: - Davaj susimetam ir nusipirksim HOT - DOG'ą. - HOT - DOG'ą? Nachui jis…
Dienos Anekdotas 😀 Kažkur Alabamoje... Juodaodžių šeimos virtuvė... Moteris maišo tešlą blynams, prie jos pribėga mažas negriukas, patenkintas įkiša rankas į miltus, pasitapšnoja sau žandus ir surinka: - Mama mama, aš - baltasis! Motina pamato,…

 


Dienos Anekdotas 😀 Du draugai nusprendė išgerti. Bet turėjo tiktai kelis litus ir dar biskį centų. Ir vienas iš jų sako: - Davaj susimetam ir nusipirksim HOT - DOG'ą. - HOT - DOG'ą? Nachui jis…
Dienos Anekdotas 😀 Kažkur Alabamoje... Juodaodžių šeimos virtuvė... Moteris maišo tešlą blynams, prie jos pribėga mažas negriukas, patenkintas įkiša rankas į miltus, pasitapšnoja sau žandus ir surinka: - Mama mama, aš - baltasis! Motina pamato,…


44,120  


ChargedBack to Top ↑