Paskutinis naikintuvo skrydis…
Anekdotas 😀
Bėga zuikiai per mišką, žiūri briedžiai ganosi. Apsupo juos ratu ir klausia:
– Vierchu yra?
Briedžiai išsigando sako:
– Nėra.
– Tada nuo kiekvieno po pitaką ir laisvi.
Kitą dieną vėl tas pats:
– Vierchu yra?
– Ne
– Tada po pitaką ir laisvi.
Na, briedžiai sumastė, kad negerai gaunasi. Nuvarė pas vilką ir klausia:
– Būsi pas mus vierchas?
– Nėr problemų vyručiai, būsiu.
Kitą dieną vėl bėga zuikiai:
– Vierchų yra?
Briedžiai patenkinti prasiskiria, išeina vilkas:
– Aš vierchas!
Zuikiai prasiskiria, išeina meškinas:
– Nuo viercho stolnikas, nuo kitų po pitaką ir laisvi.

Anekdotas 😀 Uzeina kiskis i ginklu parduotuve ir sako: - Duokite man patranka! - Gerai, bet pirma atsakyk i tris klausimus: - Kokioje salyje mes gyvename? - Lietuvoje. - Koks musu prezidento vardas ir pavarde?…
Anekdotas 😀 Tarybiniai laikai. Miestelio kultūros namuose organizuojama paskaita apie seksualumą ir meilę. Susirinko daugybė žmonių, visiems įdomu, grūdasi, stumdosi. Įeina lektorius ir sako: “Šiandien kalbėsime apie seksualumą ir meilę. Yra trys meilės rūšys. Pirmoji…

Anekdotas 😀 Uzeina kiskis i ginklu parduotuve ir sako: - Duokite man patranka! - Gerai, bet pirma atsakyk i tris klausimus: - Kokioje salyje mes gyvename? - Lietuvoje. - Koks musu prezidento vardas ir pavarde?…
Anekdotas 😀 Tarybiniai laikai. Miestelio kultūros namuose organizuojama paskaita apie seksualumą ir meilę. Susirinko daugybė žmonių, visiems įdomu, grūdasi, stumdosi. Įeina lektorius ir sako: “Šiandien kalbėsime apie seksualumą ir meilę. Yra trys meilės rūšys. Pirmoji…


9,238  
Back to Top ↑