Praktiška panelė
Pulkininkas pasikviečia leitenantą, duoda jam stiklinę ir sako:
– Atnešk man vandens.
Leitenantas, žinoma, pasikviečia eilinį kareivį, duoda jam stiklinę ir siunčia atnešti vandens. Kareivis, žinoma, tingi bėgti atnešti vandens, todėl apverčia stiklinę dugnu į viršų ir sako leitenantui:
– Leitenante, negaliu – čia viršus užvirintas.
Leitenantas paima stiklinę, apžiūri ir susimąstęs sako:
– Keista, ir dugno nėra…

Skrenda krizė virš Amerikos, žvalgosi: - Va, gerai čia prasinešiau... Skrenda krizė virš Afrikos, žvalgosi: - Čia neverta net pradėt... Skrenda krizė virš Europos: - Va, čia irgi gerai prasinešiau... Skrenda krizė virš Lietuvos: -…
Pas stomatologą atėjo moteris. Sėdasi į kėdę ir stomatologas apžiūrinėja dantis... Kai suskambo moters mobilusis, niekas nekreipė dėmesio. Kai telefonas suskambėjo jau 5-tą kartą, gydytojas neištverė ir pakelė ragelį rėkdamas: - Alio! - Alio!? -…20-05

Skrenda krizė virš Amerikos, žvalgosi: - Va, gerai čia prasinešiau... Skrenda krizė virš Afrikos, žvalgosi: - Čia neverta net pradėt... Skrenda krizė virš Europos: - Va, čia irgi gerai prasinešiau... Skrenda krizė virš Lietuvos: -…
Pas stomatologą atėjo moteris. Sėdasi į kėdę ir stomatologas apžiūrinėja dantis... Kai suskambo moters mobilusis, niekas nekreipė dėmesio. Kai telefonas suskambėjo jau 5-tą kartą, gydytojas neištverė ir pakelė ragelį rėkdamas: - Alio! - Alio!? -…13,561  
Back to Top ↑