Rusijos protu nesuvoksi: Kas galėjo sugalvoti tokius žaidimus?! (2 dalis) [VIDEO] 18+
Dienos Anekdotas 😀
Mirė Drakula, atėjo prie dangaus vartų ir prašosi įleidžiamas. Bet dievulis nesutinka, sako:
– Tiek kraujo prisiurbei, tiek išžudei, turi atpirkti savo nuodėmes. Aš tave grąžinu į žemę, tik ne kaip žmogų, o kaip žvėrį. Kuo nori būti?
– Noriu būti kuom nors sparnuotu, kas čiulpia kraują, – sako Drakula.
Pavertė jį dievas šikšnosparniu vampyru, vėl jis visą gyvenimą davėsi po žemę, čiulpė kraują, kol pagaliau buvo nudobtas vieno valstiečio. Grįžta prie dangaus vartų.
Dievulis vėl laužosi:
– Neatpirkai tu savo nuodėmių, teks dar grįžti į žemę, tik jau ne žvėrimi. Kuo nori būti?
– Žvėrim, ne žvėrim, svarbu kad sparnuotas ir kraują čiulptų.
Pavertė jį dievas uodu, vėl čiulpė Drakula kraują iki soties, kol buvo sutrėkštas vienos savo aukos. Grįžta prie dangaus vartų. Dievulis jau visas įtūžęs:
– Nu, neatpirkai tu savo nuodėmių, vėl varysi į žemę, tik šįkart kuo nors negyvu. Kuo nori buti?
– Ai, gyvas, negyvas, kad tik sparnuotas ir kraują siurbtų, – atšovė Drakula.
Taip ir atsirado Always su sparneliais.

Dienos Anekdotas 😀 Blondinė su Ferrari vazhiuoja ir atsitrenkia į sunkvežimį. Įtūžęs vairuotojas išlipa, su kreida apibrėžia ratą ir liepia blondinei: - Dabar stovėk šiame rate, ir, kad ir kas bebūtų, iš jo neženk nė…
Dienos Anekdotas 😀 Ateina studentas į egzaminą ir sako dėstytojui kad jeigu šis atspės mįslę tai galės parašyti dvejeta o jei ne tai dešimt. dėstytojas sutiko. studentas sako: Kas yra teisiška bet nelogiška? Kas yra…

 


Dienos Anekdotas 😀 Blondinė su Ferrari vazhiuoja ir atsitrenkia į sunkvežimį. Įtūžęs vairuotojas išlipa, su kreida apibrėžia ratą ir liepia blondinei: - Dabar stovėk šiame rate, ir, kad ir kas bebūtų, iš jo neženk nė…
Dienos Anekdotas 😀 Ateina studentas į egzaminą ir sako dėstytojui kad jeigu šis atspės mįslę tai galės parašyti dvejeta o jei ne tai dešimt. dėstytojas sutiko. studentas sako: Kas yra teisiška bet nelogiška? Kas yra…


38,957  


ChargedBack to Top ↑