Šiam Haskiui pavyko rasti bendrą kalbą su mažylių <3
Anekdotas 😀
Vienas suvalkietis prisiekė trejetą metų neimti į burną svaigalų. Nelaimei, tądien jis buvo pakviestas į laidotuves, kur degtinė upeliais tekėjo… Naujasis abstinentas pasiskundė savo kaimynui. Šis ir sako:
– Žinai ką?! Gerk šešerius metus kas antra diena, tai ir bus treji blaivybės metai. Taigi šiandien gerk, o rytoj ne.
Suvalkiečiui patarimas labai patiko. Jis gerokai prisisiurbė, tvirtai pasiryžęs rytoj negerti. Bet kaip tyčia rytojaus dieną jį pakvietė į pirmagimio krikštynas. Nelaimingas suvalkietis vėl išliejo širdies gėlą stalo kaimynui. Šis jį nuramino:
– Dalykas labai paprastas… Kam tau gerti šešerius metus kas antrą dieną, jeigu tu gali gerti dvyliką metų kasdien…

Anekdotas 😀 Ateina 10 metų berniukas į viešnamį, kloja dolerių krūvą ant stalo ir sako vyresniajai: - Man reikia mergos su sifiliu. - Kam tau, vaikeli, kekšė?! Ir dar su sifiliu? - Yra toks reikalas:…
Anekdotas 😀 Moteris guli lovoje su meilužiu. Staiga pasigirsta durų skambutis. Ji supranta, kad grįžo vyras ir nevilties akimirkoje sušunka: - Dieve, padaryk taip, kad jis nieko nepastebėtų!!! Prasiskiria debesys ir Dievas sako: - Gerai,…

Anekdotas 😀 Ateina 10 metų berniukas į viešnamį, kloja dolerių krūvą ant stalo ir sako vyresniajai: - Man reikia mergos su sifiliu. - Kam tau, vaikeli, kekšė?! Ir dar su sifiliu? - Yra toks reikalas:…
Anekdotas 😀 Moteris guli lovoje su meilužiu. Staiga pasigirsta durų skambutis. Ji supranta, kad grįžo vyras ir nevilties akimirkoje sušunka: - Dieve, padaryk taip, kad jis nieko nepastebėtų!!! Prasiskiria debesys ir Dievas sako: - Gerai,…


76,106  


ChargedBack to Top ↑