Tai bent apetitas! 147 porcijos makaronų per 5 minutes!
Sutuoktinių pora buvo pakviesta į kaukių vakarėlį. Tačiau žmonai labai įsiskaudėjo galvą, dėl ko ji liepė vyrui vienam eiti į vakarėlį. Žmona išgėrė vaistų nuo galvos skausmo ir atsigulė į lovą. Po valandos pabudusi, ji pasijuto kuo puikiausiai. Kadangi dar nebuvo labai vėlu, ji nusprendė visgi nueiti į vakarėlį. Jos vyras nežinojo, kokį kostiumą vilkės žmona, todėl ji pamanė, kad gali būti visai smagu stebėti vyrą, jam to nežinant. Vos ji įžengė į salę, kur vyko vakarėlis, pamatė savo vyrą šokių aikštelėje. Jis nepraleido nei menkiausios progos pašokti su moterimis, jas paglostyti ar pasibučiuoti. Žmona nusprendė prisigretinti prie jo ir ėmė jį gundyti. Ji jam leido viską – juk buvo jo žmona. Galiausiai jis sušnabždėjo jai į ausį pasiūlymą – ji sutiko. Tuomet jie nuėjo į automobilį. Artėjant vidurnakčiui, kuomet buvo planuojamas kaukių nusiėmimas, ji atsisveikino, grįžo namo ir išmetė kostiumą. Atsigulė į lovą ir nekantraudama ėmė laukti vyro. Jam grįžus, ji paklausė, kaip patiko vakarėlis. Jis atsakė:
– Nieko ypatingo, juk pati žinai – kai tavęs nėra šalia, man šiaip ar taip nebūna labai linksma.
– Ar daug šokai? – paklausė žmona.
– Ne, nė karto. Vos atėjęs susitikau Tomą ir keletą kitų draugų, mes nuėjome į kitą salės galą ir visą vakarą žaidėme pokerį. Bet tu nepatikėsi, kas atsitiko tam tipui, kuriam paskolinau savo kostiumą…

Kariuomenėje karininkas apklausinėja naujai atvykusius šauktinius: - Aha, Petraitis... Taigi, kuo dirbome ar mokėmės, Petraiti? - Hmmm... Kaip čia pasakius... - Sakyk tiesiai. - Dirbau mokesčių inspekcijoje. - Puiku. Turime tau puikias pareigas - būsi…
Tipiška novarusiška situacija: 600-inis mersas prie sankryžos stabdo, jam į galą įsirėžia zapukas, novaruskis iššoka iš savo merso, prišoka prie zapuko ir ima rėkti: - Nu, ką seni, prisidirbai, dasivažinėjai! Parduosi butą, sodą, savo zapuką,…

Kariuomenėje karininkas apklausinėja naujai atvykusius šauktinius: - Aha, Petraitis... Taigi, kuo dirbome ar mokėmės, Petraiti? - Hmmm... Kaip čia pasakius... - Sakyk tiesiai. - Dirbau mokesčių inspekcijoje. - Puiku. Turime tau puikias pareigas - būsi…
Tipiška novarusiška situacija: 600-inis mersas prie sankryžos stabdo, jam į galą įsirėžia zapukas, novaruskis iššoka iš savo merso, prišoka prie zapuko ir ima rėkti: - Nu, ką seni, prisidirbai, dasivažinėjai! Parduosi butą, sodą, savo zapuką,…3,428  
Back to Top ↑