Taip sušokti jaunavedžių šokį sugeba tik ši porelė (y)
Anekdotas 😀
Egzaminas universitete. Praėjusio semestro tema – „Garsas ir šviesa“. Užeina pirmas studentas. Profesorius klausia:
– Kas greitesnis – garsas ar šviesa?
Studentas:
– šviesa.
– Puiku, o kodėl?
– Kai įjungiu radiją, iš pradžių pasirodo švieselė, o vėliau – garsas!
– Lauk!
Į auditoriją įeina antras studentas.
Profesorius užduoda tą patį klausimą.
Atsakymas:
– Garsas.
– Taip, labai gerai. Pagrįskite!
– Kai įjungiu televizorių, iš pradžių pasigirsta garsas, o paskui vaizdas.
– Lauk!
Profesorius susimąstė: „Arba studentai visai kvaili, arba aš užduodu labai sunkius klausimus“
Pasirodo trečias studentas. Profesorius klausia:
– Jūs stovite ant kalno. Ant priešino kalno stovi patranka. Iš jos šauna. Ką
pirmiausiai užfiksuojate – liepsną iš vamzdžio ar sprogimo garsą?
– Žinoma, liepsną iš vamzdžio!
Profesorius su palengvėjimu klausia:
– Ir kaip tą paaiškintumėte?
Studentas:
– Taigi akys labiau išsikišusios į priekį nei ausys! ..

Anekdotas 😀 Kartą du ežiukai susiorganizavo degtinės bonką, bet bėda - užkandos neturi. Vienas ir sako: - Einam pas varną. Nuėjo. Tupi varna medyje ant šakos ir snape laiko sūrį. Vienas ežiukas klausia varnos: -…
Anekdotas 😀 Ar visi žmonės yra lygūs? Taip, tik jų uždarbiai yra skirtingi. Koks yra vienintelis būdas vidutiniam žmogui pagarsėti? Sulaukti 100 metų. Koks yra geriausias būdas atsikratyti įkyriais žmonėmis? Pasiskolinkite iš jų pinigus. Kažin,…

Anekdotas 😀 Kartą du ežiukai susiorganizavo degtinės bonką, bet bėda - užkandos neturi. Vienas ir sako: - Einam pas varną. Nuėjo. Tupi varna medyje ant šakos ir snape laiko sūrį. Vienas ežiukas klausia varnos: -…
Anekdotas 😀 Ar visi žmonės yra lygūs? Taip, tik jų uždarbiai yra skirtingi. Koks yra vienintelis būdas vidutiniam žmogui pagarsėti? Sulaukti 100 metų. Koks yra geriausias būdas atsikratyti įkyriais žmonėmis? Pasiskolinkite iš jų pinigus. Kažin,…42,838  
Back to Top ↑