Tas jausmas, kai mergina žaidžia geriau futbola nei tu :D
Anekdotas 😀
Per medžioklę Afrikoje pasiklydo šunelis. Greit jį pastebėjo alkanas liūtas. Gudrus šunelis rado kaulų krūvą, atsigulė prie jos ir lyg pats sau tarė:
– Skanus buvo liūtukas, bet esu dar alkanas, būtų gerai dar vieną sužiaumoti.
Liūtas, išgirdęs tokius žodžius, spruko tolyn. Tačiau viską matė beždžionė. Norėdama įsiteikti liūtui, jį pasivijo ir viską papasakojo. Liūtas įsiutęs pasisodino beždžionę ant nugaros, kad parodytų, kur nuėjo tas šuo, ir nulėkė jo draskyti. Šunelis pastebėjo šią porelę ir viską suprato. Kai liūtas su beždžione priartėjo, jis tarė tarsi pats sau:
– Na, kur gi dingo ta beždžionė, kurią pasiunčiau atvesti dar vieną liūtą?!

Abnekdotas 😀 Ateina Šv. Mergelė Marija pas Dievą ir sako: - Dievuli, būk geras, leisk man šį vakarą į diskoteką nueit? - Kaip gi tu, Šv. Mergelė Marija drįsti prašyti manęs tokių dalykų! ? Taigi…
Anekdotas 😀 Petriukas klausia mamos: - Mamyte, gal tu gali man pasakyt, iš kur aš atsiradau? - Ai, Petriuk, neturiu aš laiko, eik tėvo paklausk. Petriukas nubėga pas tėvą: - Tėveli, iš kur aš atsiradau,…

Abnekdotas 😀 Ateina Šv. Mergelė Marija pas Dievą ir sako: - Dievuli, būk geras, leisk man šį vakarą į diskoteką nueit? - Kaip gi tu, Šv. Mergelė Marija drįsti prašyti manęs tokių dalykų! ? Taigi…
Anekdotas 😀 Petriukas klausia mamos: - Mamyte, gal tu gali man pasakyt, iš kur aš atsiradau? - Ai, Petriuk, neturiu aš laiko, eik tėvo paklausk. Petriukas nubėga pas tėvą: - Tėveli, iš kur aš atsiradau,…3,686  
Back to Top ↑