Teisėjai peržiurėję šį įraša kaip mat pasiuntė auklę už grotų 5 metams!
Anekdotas 😀
Rudnosiukas aiškina Ežiui logikos pagrindus:
– Žinai, Ežį, yra toks mokslas logika, jis parodo, kuris iš mudviejų protingai masto, kuris kvailai. Mokslas tai visiškai nesudėtingas. Štai tu, Ežį, pavyzdžiui, sakai, kad “ne”, o aš manau, kad “taip”. Ir iš esmės tarp mūsų nuomonių tėra labai neesminis skirtumas. Sakysim, tai, kad tu sakai “ne”, prieštarauja mano pasakymui “taip”. Taigi tavąjį “ne” galima būtų traktuoti
kaip “ne taip”, o mano pasakymą “taip” galima būtų paversti į “ne taip”, priešinant jį tavajam “ne”. Taigi, turime dvi nuomones – “ne taip” ir “ne ne taip”. Dabar iš tavo teiginio “ne taip” automatiškai kyla klausimas – tai kaip? Ir čia tau tenka savo teiginį paaiškinti ilgesne konstrukcija – “Taip, bet ne taip, kaip taip”. O manajį “ne taip” galima paaiškinti konstrukcija
“ne taip, kaip ne taip”. Taigi matai, jog manasis “taip” įgauna apibendrintą reikšmę ir priartėja prie tavojo “ne”. Jų reikšmės tampa paralelinės, taigi sakydamas “ne”, tu, Ežį, prieštarauji pats sau, ir nerodyk čia dantų.

Dienos Anekdotas 😀 Policininkas Vileniškis sustabdo kažkokią įtartiną mašiną. Paprašo vairuotojo teisių. Teisių nėra. Policininkas Vileniškis klausia: - Sakykite, ginklai mašinoje yra? - Taip, štai "Kalašnikovas", štai "Uzi", štai pora dėžių su šoviniais. Policininkas Vileniškis…
Dienos Anekdotas 😀 Stiprus jaunas vyriškis statybos aikštelėje giriasi, kad jis yra pats stipriausias, ir niekas negali jo įveikti. Jaunuolis negražiai pasijuokė iš seno darbininko. Po kelių minučių, daugiau gyvenimiškos patirties turintis vyras neiškentė: -…

Dienos Anekdotas 😀 Policininkas Vileniškis sustabdo kažkokią įtartiną mašiną. Paprašo vairuotojo teisių. Teisių nėra. Policininkas Vileniškis klausia: - Sakykite, ginklai mašinoje yra? - Taip, štai "Kalašnikovas", štai "Uzi", štai pora dėžių su šoviniais. Policininkas Vileniškis…
Dienos Anekdotas 😀 Stiprus jaunas vyriškis statybos aikštelėje giriasi, kad jis yra pats stipriausias, ir niekas negali jo įveikti. Jaunuolis negražiai pasijuokė iš seno darbininko. Po kelių minučių, daugiau gyvenimiškos patirties turintis vyras neiškentė: -…108,714  
Back to Top ↑