Tikras vaikinas
Turtingas verslininkas kelis metus slaptai susitikinėjo su itale meiluže, kol vieno pasimatymo metu ji prisipažino besilaukianti.Nenorėdamas susigadinti geros reputacijos bei santuokos, turtuolis pasiūlė meilužei įspūdingą sumelę, jei ji grįš į Italiją ir ten susilauks jo vaiko. Jei ir toliau ten pasilks, jis prižadėjo išlaikyti vaiką, kol šiam sukaks aštuoniolika. Mergužėlė pagalvojus sutiko ir jie susitarė, jog kai naujagimis išvys pasaulį, ji išsiųs turtuoliui atvirlaiškį, ant kurio užrašys slaptažodį – “SPAGETI”. Tai reikš, jog viskas gerai..
Lygiai po devynių mėnesių, grįžęs namo, versilinkas išvydo sutrikusį žmonos žvilgsnį. “Brangusis, šiandien tau atėjo labai jau keistas atvirlaiškis”-pasakė ji… “O!”,-sušuko jis,- “Duok pasižiūrėti. Aš tau vėliau paaiškinsiu..” Jis čiupo atvirlaiškį iš žmonos rankų, perskaitė parašytą žinutę.. išbalo.. ir suaimanavęs nualpo.. Žinutėje buvo parašyta: “SPAGETI. SPAGETI. SPAGETI. DVI PORCIJOS SU MĖSOS KUKULIUKAIS, VIENA – BE!”

Ateina žmogeliukas pas daktarą. Daktaras: - nusirenkite. - net nepakėlęs akių, į pacientą Paima zelionkos prieina prie paciento ir nudažo jo vieną kiaušinį žaliai, tuomet grįžta prie stalo ir kažką užrašęs į ligonio istorijos kortelę…
Priena senas žmogus prie jauno ir sako: - Vaikeli ką čia darai? - Obuolių sėklas valgau. - Kodel? - O, kad protingesnis būčiau. Pabandyk ir tu. Nusipirko senis obuolių seklu ir valgydamas sako: - geriau…13-08

Ateina žmogeliukas pas daktarą. Daktaras: - nusirenkite. - net nepakėlęs akių, į pacientą Paima zelionkos prieina prie paciento ir nudažo jo vieną kiaušinį žaliai, tuomet grįžta prie stalo ir kažką užrašęs į ligonio istorijos kortelę…
Priena senas žmogus prie jauno ir sako: - Vaikeli ką čia darai? - Obuolių sėklas valgau. - Kodel? - O, kad protingesnis būčiau. Pabandyk ir tu. Nusipirko senis obuolių seklu ir valgydamas sako: - geriau…10,981  
Back to Top ↑