Tikybos pamoka
Eina valkata gatve ir prašo žmonių, kad jam duotų pavalgyti. Vienas žmogus sako:
– Jei išgersi 3 litrus vandens, tai duosiu pavalgyti.
– Ką padarysi, – pagalvojo valkata.
Išgėrė visą vandenį. Žmogus klausia:
– Na, o dabar valgyti nori?
Šis atsako, kad ne. O žmogus ir sako:
– Tai, vadinasi, tu gerti norėjai, o ne valgyti.

Važiuoja sūnus su tėvu per laukus, žiūri arklys ganosi, o arklio organas nukaręs iki žemės. Sūnus ir klausia tėvo: - Tėveli, kas čia? Tėvas suglumęs sako: - Žinai, sūneli, nei šis, nei tas. Kitą dieną…
Vyrukas bėga paskui merginą: - Panele, panele! Ta sustoja. - Jūs mane atsimenate? - klausia vyrukas. - Ne. - Na, kaip gi??? Mes juk su jumis pažįstami. Vakar abu buvom pas bendrą pažįstamą vakarėlyje. Išikalbėjom,…03-09

Važiuoja sūnus su tėvu per laukus, žiūri arklys ganosi, o arklio organas nukaręs iki žemės. Sūnus ir klausia tėvo: - Tėveli, kas čia? Tėvas suglumęs sako: - Žinai, sūneli, nei šis, nei tas. Kitą dieną…
Vyrukas bėga paskui merginą: - Panele, panele! Ta sustoja. - Jūs mane atsimenate? - klausia vyrukas. - Ne. - Na, kaip gi??? Mes juk su jumis pažįstami. Vakar abu buvom pas bendrą pažįstamą vakarėlyje. Išikalbėjom,…14,351  
Back to Top ↑