Tvirčiausios ir gražiausios merginos Ukrainoje <3




Anekdotas 😀
Vieną kartą vienas vyrukas vėlų vakarą sedėjo bare ir gėrė. Gėrė, gėrė ir taip prisigėrė, kad beveik ant koto nebesilaikė. Atėjus baro uždarymo laikui, jis tyliai atsistojo ir sunkiai išsvirduliavo pro duris. Beeidamas tuščia gatve jis netikėtai pastebėjo žingsniuojančią vienuolę. Taigi, jis priėjo prie jos, stabtelėjo, ir vožė tiesiai vienuolei į dantis… Vargšė vienuolė sukniubo ant grindinio, bet girtuokliui to neužteko. Jis pagriebė ją už šventų karolių ir spyrė tarp šonkaulių, paskui trenkė į veidą, paskui vėl į šonkaulius, paskui vėl į veidą. Vėl, vėl, vėl… Pagaliau vyrukas pavargo, svirduliuodamas pasilenkė prie tysančios vienuolės ir sunkiai švogždamas iškošė per dantis:
– Aaaaa… [email protected]#$%, šiandien tu nesi toks [email protected]#$% krūtas didvyris? Ar ne, Betmenai?

Anekdotas 😀 Po eilinės boksininko pergalės korespondentas jo klausia: - Sakykite, kam jums reikalingos tokios didelės ir stiprios rankos? - Aaa… naaa… mmm… - Turbūt tam, kad galėtumėte stipriai ir tiksliai smūgiuoti ir apsiginti nuo…
Anekdotas 😀 Važiuoja traukinys. Paskutiname vagone nuo karščio kenčia vienas vyrukas. Neiškenčia, atsidaro langą ir iškiša galvą gaivaus oro įkvėpt. To pačio traukinio priekiname vagone, tualete užsidariusi moteris, kuriai kaip tik "dienos" prasidėjusios. Na ji…





Anekdotas 😀 Po eilinės boksininko pergalės korespondentas jo klausia: - Sakykite, kam jums reikalingos tokios didelės ir stiprios rankos? - Aaa… naaa… mmm… - Turbūt tam, kad galėtumėte stipriai ir tiksliai smūgiuoti ir apsiginti nuo…
Anekdotas 😀 Važiuoja traukinys. Paskutiname vagone nuo karščio kenčia vienas vyrukas. Neiškenčia, atsidaro langą ir iškiša galvą gaivaus oro įkvėpt. To pačio traukinio priekiname vagone, tualete užsidariusi moteris, kuriai kaip tik "dienos" prasidėjusios. Na ji…


34,908  




Back to Top ↑