Video skirtas visiems, kurie žino, ką reiškia brolišką meilė (y)
Anekdotas 😀
Atvyksta žurnalistė pas kaukazietį ir sako:
– papasakokit man kokį įdomų nutikimą iš savo kalniečių gyvenimo.
– pasiklydo mano draugo žmona kalnuose. Surinkom žmones, pasiėmėm vyno, maisto ir išėjom ieškoti. Po 7 dienų suradom, vyną išgėrėm, maistą suvalgėm, draugo žmoną visi “patvarkėm” kad nebelįstų į kalnus.
– na gerai.. O gal dar kokį įdomesnį žinot?
– pasiklydo mano draugas kalnuose. Surinkom žmones, pasiėmėm vyno, maisto ir išėjom ieškoti. Po 8 dienų suradom, vyną išgėrėm, maistą suvalgėm, draugą visi “patvarkėm” kad nebelįstų į kalnus.
– na.. gal dar kokį įdomesnį??
– pasiklydau aš kalnuose…

Anekdotas 😀 Ateina vyrukas pas kunigą išpažinties ir sako: - Tėve, Jūs, net neįsivaizduojat, kaip baisiai nusidėjau.. Suprantat nuėjau pas kaimyną, jo nebuvo namie, buvo jo žmona, pakvietė arbatos ir aš sutikau, vakare pradėjo lyt,…
Anekdotas 😀 Trys draugės kalbasi intymiomis temomis. Viena sako: - Vakar paėmiau savo vyrą už... tai net ranką atitraukiau - toks šaltas buvo. - Ko stebiesi? Ir manojo kaip numirėlio - patvirtino antroji. Trečioji tyli.…

Anekdotas 😀 Ateina vyrukas pas kunigą išpažinties ir sako: - Tėve, Jūs, net neįsivaizduojat, kaip baisiai nusidėjau.. Suprantat nuėjau pas kaimyną, jo nebuvo namie, buvo jo žmona, pakvietė arbatos ir aš sutikau, vakare pradėjo lyt,…
Anekdotas 😀 Trys draugės kalbasi intymiomis temomis. Viena sako: - Vakar paėmiau savo vyrą už... tai net ranką atitraukiau - toks šaltas buvo. - Ko stebiesi? Ir manojo kaip numirėlio - patvirtino antroji. Trečioji tyli.…11,715  
Back to Top ↑