Viešas mados demonstravimas sulaukė policijos pareigūnų dėmesio :)
Anekdotas 😀
1937 – ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir pan. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas iš monologo pereina į dialogą:
– Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
– Taip, turiu tris klausimus.
– Sakyk, – leidžia Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai?
Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje Stalinas pratęsia:
– Na, ar dar kas nors turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
– Taip, turiu penkis klausimus.
– Sakyk, – leidžia Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?

Anekdotas 😀 Vieną dieną Onutė giriasi savo mamai : - Mamyte, Petriukas man davė 10 litų, kad užlipčiau į 3 metrų aukščio medį. Aš ir užlipau. - Onute, Petriukas norėjo tik tavo trusikėlių pažiūrėti. Kitą…
Anekdotas 😀 Kartą vakarieniaudami jiedu susikivirčija, ir susierzinusi moteris išeina pasivaikščioti po paplūdimį. Piktai žarstydama smėlį ji randa žalvario lempą. Moteris spėja, kad lempa gali būti stebuklinga, todėl ją patrina. Iš dūmų debesies pasirodo džinas.…

Anekdotas 😀 Vieną dieną Onutė giriasi savo mamai : - Mamyte, Petriukas man davė 10 litų, kad užlipčiau į 3 metrų aukščio medį. Aš ir užlipau. - Onute, Petriukas norėjo tik tavo trusikėlių pažiūrėti. Kitą…
Anekdotas 😀 Kartą vakarieniaudami jiedu susikivirčija, ir susierzinusi moteris išeina pasivaikščioti po paplūdimį. Piktai žarstydama smėlį ji randa žalvario lempą. Moteris spėja, kad lempa gali būti stebuklinga, todėl ją patrina. Iš dūmų debesies pasirodo džinas.…


90,932  


ChargedBack to Top ↑