Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu!
Rabinas su kunigu užeina i restoraną pavalgyti, ir užsisako žuvies. Padavėjas atneša lėkštėje dvi žuvis – didelę ir maža. Kurį laiką abu dvejodami žiūri į lėkštę. Rabinas ryžtasi pradėti pirmas ir įsideda sau didesnę žuvį. Kunigas gailiai žiūri į didelę žuvį rabino lėkštėje ir sako:
-Aš tai būčiau sau mažesnę žuvį paėmęs…
-Tai imk, ko lauki? – ramiai atsako rabinas.

Grįžta tėvas namo ir mato: duktė išsipakavusi vibratorių, žiūrinėja, kur čia bateriją įkišti. - Dukra! Ką darai? - O kaip man elgtis, tėti? Pats žinai, kad manęs niekas neima... Kitą vakarą grįžta duktė ir mato:…
Priena vaikas prie tevo ir klausia ! -Teti kodel kareiviai dazosi? -Todel suneli kad ruosiasi karui! Po kiek laiko ateina vaikas ir sako: -Tevai dingstam motina dazosi! - Žmona skambina savo vyrui iš kurorto: -…Screen Shot 2015-09-02 at 6.19.07 PM

Grįžta tėvas namo ir mato: duktė išsipakavusi vibratorių, žiūrinėja, kur čia bateriją įkišti. - Dukra! Ką darai? - O kaip man elgtis, tėti? Pats žinai, kad manęs niekas neima... Kitą vakarą grįžta duktė ir mato:…
Priena vaikas prie tevo ir klausia ! -Teti kodel kareiviai dazosi? -Todel suneli kad ruosiasi karui! Po kiek laiko ateina vaikas ir sako: -Tevai dingstam motina dazosi! - Žmona skambina savo vyrui iš kurorto: -…


8,913  


ChargedBack to Top ↑