Vos tik priemęs gimdymą daktaras sukūrė šventinę nuotaiką :)
Anekdotas 😀
Susitinka keturi draugeliai bare. Vienas išeina į WC. Tarp likusiųjų užsimezga pokalbis.
Pirmas pasakoja.
– Jau maniau, kad iš mano sūnaus nieko nebus. Prieš penkerius metus įsdarbino vienoje padėvėtų mašinų firmoje mašinas plauti. Bet greit pradėjo kopti karjeros laiptais, netgi pats įsigijo ne vieną tokią firmą. Dabar pinigu turi tiek, kad savo geriausiam draugui gimtadienio proga padovanojo naują Mercedes.
Kitas nenusileidžia:
– Maniškis irgi pradėjo nuo 0 – biržoje buvo tik pasiuntinukas, bet jau po penkerių metų tapo brokeriu, o dar po kiek laiko tiek “prasikalė”, kad neturi kur pinigų dėti. Neseniai savo geriausiam draugui gimtadienio proga padovanojo 1 milijoną akcijomis.
Trečias pasakoja:
– Mano sūnus prieš 10 metų pradėjo dirbti valytoju nekilnojamojo turto kompanijoje. Greit jį paaukštino – padarė agentu, o vėliau ir direktoriumi. Dabar jis turi apie 10 savo agentūrų ir pinigų be proto. Neseniai savo geriausiam draugui padovanojo namą gimtadienio proga.
Grįžta iš WC ketvirtasis. Jam bendrais bruožais papasakoja, apie ką ėjo kalba. Šis atsidūsta:
– Gėda ir prisipažinti, bet mano sūnus yra didžiausias mano gyvenimo nusivylimas. Kaip prieš penkiolika metų pradėjo dirbti kirpėju, taip ir dirba iki šiol. Neseniai sužinojau, kad jis dar yra ir gėjus. Be to, turi net keletą meilužių. Bet yra ir šviesių šio reikalo pusių. Pavyzdžiui, neseniai jo gimtadienio proga vienas jo meilė padovanojo jam naują Mercedes, kitas 1 milijoną akcijomis, o trečias naują namą.

Anekdotas 😀 Baigėsi karas. Pėtka ir Čiapajavas nutarė tapti mokslininkais. Taigi jie nutarė, kad pirmiausia ištirs musę. Na ir Pėtka pasigavo muse, nuplėšė jei sparnus ir vieną koją ir sako: - Pirmyn! Musė paėjo pirmyn.…
Anekdotas 😀 Paskiriamas reiškias jaunas kunigėlis į parapiją. Pirmos mišios turi būti, bijo vaikas. Vyresnis kunigas sako jam: "Tu, vaikeli, paimk puslitriuka nuo lentynos tenai, išgerk 100g ir kaip dievas duos". Išgeria kunigėlis 100g, atlaiko…

Anekdotas 😀 Baigėsi karas. Pėtka ir Čiapajavas nutarė tapti mokslininkais. Taigi jie nutarė, kad pirmiausia ištirs musę. Na ir Pėtka pasigavo muse, nuplėšė jei sparnus ir vieną koją ir sako: - Pirmyn! Musė paėjo pirmyn.…
Anekdotas 😀 Paskiriamas reiškias jaunas kunigėlis į parapiją. Pirmos mišios turi būti, bijo vaikas. Vyresnis kunigas sako jam: "Tu, vaikeli, paimk puslitriuka nuo lentynos tenai, išgerk 100g ir kaip dievas duos". Išgeria kunigėlis 100g, atlaiko…


9,173  
Back to Top ↑