Vyras ištreniravo savo šunį atnešti degtinės butelį :D
Anekdotas 😀
Į naujo ruso mersą atsitrenkia žiguliukas, kurį vairavo moteris. Naujas rusas išlipa ir kad pradės rėkti:
– Tu kurva, tave išpisiu už tai!
Moteris:
– Palaukite paskambinsiu vyrui jis viską sutvarkys…
Naujas rusas:
– Gerai skambink.
Moteris paskambina. Už 5 minučių privažiuoja limuzinas, iš jo išlipa dar krūtesnis, ir klausia moters:
– Na, zuikuti kas nutiko?
Moteris:
– Va, jis mane norėjo išpisti.
Iš limuzino išlipęs vyras pasikviečia apsauginį ir liepia tą nauja rusą nuvežti į mišką ir išpisti. Apsauginis imeta naują rusą į bagažinę ir veža į mišką. Staiga girdi barbenimą ir balsą iš bagažinės:
– Vasia, duosiu 5000 baksų, nepisk manęs.
Vasia:
– Ne, bosas sakė išpisti, vadinasi išpisti.
Naujas rusas:
– Duosiu 15000 baksų nepisk?
Vasia:
– Ne bosas liepė išpisti, vadinasi išpisti.
Staiga Vasiai suskamba telefonas.
Vasia:
– Taip bose, gerai, užvažiuoti,koks adresas?? Aha,gerai, paimti, nuvežti į mišką, nušauti, supratau bose….
Naujas rusas:
– Vasia, tu žiūrėk nesupainiok, mane pisti turi!…

Anekdotas 😀 Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laišką į Airiją: “Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis bus sėkmingai atėjęs. Jei negausi, pranešk man, parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai…
Anekdotas 😀 Veiksmas vyksta Kanados centriniame banke. Įeina sena sena bobulytė, paskui save tempdama didelį lagaminą. - Kuo galėtume padėti? - prisistato banko tarnautojai, nepatikliai nužvelgę lagaminą. - Man reikia pas banko prezidentą, - atsako…

Anekdotas 😀 Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laišką į Airiją: “Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis bus sėkmingai atėjęs. Jei negausi, pranešk man, parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai…
Anekdotas 😀 Veiksmas vyksta Kanados centriniame banke. Įeina sena sena bobulytė, paskui save tempdama didelį lagaminą. - Kuo galėtume padėti? - prisistato banko tarnautojai, nepatikliai nužvelgę lagaminą. - Man reikia pas banko prezidentą, - atsako…5,968  
Back to Top ↑