Žydelis pakviečia kitą žydelį į sūnaus gimtadienį :D
Anekdotas 😀
Tarybiniai laikai. Miestelio kultūros namuose organizuojama paskaita apie seksualumą ir meilę. Susirinko daugybė žmonių, visiems įdomu, grūdasi, stumdosi.
Įeina lektorius ir sako: “Šiandien kalbėsime apie seksualumą ir meilę. Yra trys meilės rūšys. Pirmoji – tai vyro meilė moteriai ir moters – vyrui. Be jūs patys daug apie tai žinote, todėl šiandien apie tai nekalbėsime. Antroji rūšis – tai vyro meilė vyrui, ir moters – moteriai. Tačiau ši meilės rūšis būdinga tik buržuazinėms šalims, pas mus tokios nėra, todėl ir apie ją nekalbėsime. O trečia meilės rūšis – tai žmogaus meilė tėvynei. Būtent šia tema šiandien ir pakalbėsime”

Anekdotas 😀 Traukinio restoranas. Sėdi vyras su žmona, šnekasi apie savo laimingą vestuvinį gyvenimą, tik bėda: vyras nevaisingas. Vyras sako žmonai: - Va, žiūrėk, prie baro stovi vaikinas, reikia paprašyti gal jis galėtų būti mūsų…
Anekdotas 😀 Kelionių kompanija surengė ekskursiją į pragarą. Vaikštinėja ekskursantai, apžiūrinėja. Prieina prie vieno katilo. Ten verda nusidėjėliai, o šalia katilo du velniai stypso. - Kas čia? - klausia ekskursantai gido. - Šiame katile verda…

Anekdotas 😀 Traukinio restoranas. Sėdi vyras su žmona, šnekasi apie savo laimingą vestuvinį gyvenimą, tik bėda: vyras nevaisingas. Vyras sako žmonai: - Va, žiūrėk, prie baro stovi vaikinas, reikia paprašyti gal jis galėtų būti mūsų…
Anekdotas 😀 Kelionių kompanija surengė ekskursiją į pragarą. Vaikštinėja ekskursantai, apžiūrinėja. Prieina prie vieno katilo. Ten verda nusidėjėliai, o šalia katilo du velniai stypso. - Kas čia? - klausia ekskursantai gido. - Šiame katile verda…


4,038  
Back to Top ↑